ЛАСКАВУШКА

заклад дошкільної освіти №26
Центр розвитку дитини, м. Суми
Освітня діяльність » Спеціалісти ДНЗ » Логопед » Що таке ФФНМ

Що таке ФФНМ

05.02.2015   Роздрукувати  

ФФНМ

Однією з найпоширеніших мовленнєвих вад у дітей дошкільного віку є фонетико-фонематичний недорозвиток мовлення (ФФНМ), який полягає у порушенні фізичного, фізіологічного і психологічного механізмів фонемоутворення при збереженні нормального слуху та інтелекту. За дослідженнями різних авторів Європи та СНД порушення звуковимови спостерігається у 17–42% дітей дошкільного віку, причому існує стійка тенденція до збільшення цього показника. Так за останні п’ять років ці показники зросли більше, ніж на 20%.

Фонетико-фонематичний недорозвиток мовлення

До цієї категорії відносяться діти з нормальним слухом та інтелектом, у яких порушені вимовна сторона мовлення і особливо - фонематичний слух.

 Фонематичний слух - це тонкий і систематизований слух, який дозволяє розрізняти і називати фонеми (звуки) рідної мови.

 Особливістю фонематичної сторони мовлення дітей з ФФНМ є неправильна вимова звуків у поєднанні з їх перестановками, замінами, пропусками, що призводить до зниження розбірливості мовлення, змазаності, невиразності. Ознакою фонематичного недорозвитку є незавершеність процесу формування звуків, які відрізняються дрібними артикуляційними чи акустичними ознаками. Несформованість звуковимовної системи проявляються так:

- заміни звуків більш простими за вимовою (дзвінкі - глухими, с і ш на ф тощо);

- заміни артикуляційно близьких звуків одним акустично подібним (пом'якшений ш'  замість шс' — с тощо);

- правильна вимова звуків за вимогою дорослого поряд з відсутністю або замінами окремих звуків у власному мовленні;

- нестійке використання звуків у мовленні (однакові слова але в різних контекстах діти вимовляють по різному);

- поєднання спотвореної вимови із змішуванням, пропусками звуків тощо.

Кількість звуків, які неправильно вимовляються чи використовуються дітьми в мовленні може досягти великої кількості (16 - 20). Найчастіше виявляються несформованими свистячі та шиплячі звуки, звуки р, л.

 Крім означених недоліків вимови та розрізнення звуків при фонематичному недорозвитку інколи спостерігається незначне відставання у формуванні лексико- граматичної будови мовлення: різноманітні помилки у використанні дітьми відмінкових закінчень, при узгодженні прикметників та числівників з іменниками, при використанні прийменників тощо.

 Логопедична робота:

• Формування звуковимови.

• Розвиток фонематичного слуху.

• Підготовка до навчання грамоти.

 

Ігри та вправи на розвиток слухової уваги, сприймання, пам'яті

“Що ти почув?”.

Дитина тихо сидить на ігровому майданчику чи в кімнаті. Запропонуйте заплющити очі й послухати вулицю. Через деякий час дозвольте розплющити очі, та розпитайте дитину про її враження. Можливо вона почула гудок машини або сміх дітей, можливо – голос пташки чи ваше дихання і т.д.

 “Де плескали в долоні?”.

Дитина стоїть посеред кімнати з заплющеними очима. Ви тихенько станьте в будь-якому кутку кімнати, та плесніть в долоні. Дитина, не відкриваючи очі повинна вказати напрямок, звідки вона почула сплеск.

  “Вгадай, хто покликав”.

В цій грі беруть участь не менше 3 дітей або членів сімўї. Дитина стоїть посеред кімнати з заплющеними очима. Хто-небудь з іших гравців повинен покликати її. Дитина відгадує, хто саме її покликав.

 “Доручення”.

Дитина сидить на відстані 5-6 м від дорослого . У вас на столі покладені різні іграшки. Ви чітко, середньої сили голосом звертається до дитини: “Візьми м’ячик і поклади його на килим” або: “Візьми зайчика і посади його на стілець” і т.д. Потім даєте завдання вже тихим голосом.

 “Ехо”.

Дитина тихо сидить на ігровому майданчику чи в кімнаті. Ви пропонуєте їй слухати уважно, та повторювати за вами слово. Важливо навчити дитину вслуховуватися в звучання слів, тому намагайтеся говорити слова неголосно, пошепки. Необхідно дотримуватись принципу від простого до складного: насамперед добирати слова, не схожі за звуковим складом (Аня, кіт, стрибай, веселий, швидко), а потім – близькі за звучанням, але різні за змістом (Оля, Коля, сам, там, син, лин).

 “Запам’ятай слова”.

На столі під серветкою лежать предметні картинки або іграшки. Ви пропонуєте дитині послухати два-три слова-назви, запам’ятати їх, а потім знайти на столі відповідні картинки (іграшки).

 “Слухаємо музику”.

Дуже велике значення для розвитку слухового сприймання має слухання музики. Тому рекомендується проводити , так звані, музичні хвилинки. Під час них ви пропонуєте дитині сісти або лягти на килим, бажано з заплющеними очима, що допомагає розслабитися і не реагувати на зорові подразники, а зосередити свою увагу на джерело звуку.

  

Ігри та вправи на розвиток фонематичного сприймання

 «Впіймай звук!» Поясніть дитині, що ви будете вимовляти різні звуки, а їй потрібно буде плеснути в долоні - “впіймати звук”, коли вона почує певний звук. Необхідно дотримуватись принципу від простого до складного:

 - звук [а] серед у, у, а, у;

 - звук [а] серед о, а, і, о;

 - звук [і] серед и, е, і, и;

 - звук [с] серед л, н, с, п;

 - звук [с] серед ш, ж, ч, с і т.д.

 

«Повтори!»Запропонуйте дитині повторити за вами склади

 - та-та-да - пі- пи - ат-от

 - па-па-ба - мі-ми - ум-ом

 - ка-ка-га - ді-ди - іт-ит

 - ва-ва-фа - кі-ки - ек-єк

 

«Ланцюжок слів» Запропонуйте дитині повторити за вами ряди слів, різних за значенням, але схожих за звуковим складом:

 - мак, лак, так, бак;

 - тачка, качка, дачка;

 - сік, вік, тік, бік;

 

«Назви слово!»Запропонуйте дитині вибрати серед інших слів, та назвати лише те, яке починається на певний звук:

 - на звук [а] серед слів Аня, Оля, Ігор, осінь, айстра;

 - на звук [і] серед слів іграшки, овочі, автобус, Іра;

 - на звук [б] серед слів мак, банка, танк, бочка.

 

«Знайди спільний звук!» Запропонуйте дитині визначити, який однаковий звук є в декількох різних словах. При вимовлянні слів чітко виділяйте даний звук силою голосу, наприклад: “о-о-о-осінь”, “о-о-о-окунь”, “о-о-о-овочі”

  - Оля, осінь, овочі, окунь - [о]

 - Сад, суп, сумка, ніс, лис - [с]

 - Аня, агрус, акула, автобус - [а]

 - Маша, мак, мама, сом - [м]

«Де звук заховався ?»   Визначити місце звука в слові.

 Початок слова

Середина слова

Кінець слова

 


Розповісти у: facebook В контакте Twitter LiveJournal