ЛАСКАВУШКА

заклад дошкільної освіти №26
Центр розвитку дитини, м. Суми
Освітня діяльність » Освітні компоненти

Освітні компоненти

28.05.2022   Роздрукувати  

    Базовий компонент дошкільної освіти - це державний стандарт, що містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті.

    Стандарт представляє взаємозв’язок між цінностями дошкільної освіти, напрямами освіти (змістом), процесом формування досвіду дитини в різних видах діяльності, що забезпечує освітній результат - компетентність дитини старшого дошкільного віку.

    Ключові для дошкільної освіти компетентності дитини (рухова і здоров’язбережувальна, особистісна, предметно-практична та технологічна, сенсорно-пізнавальна, логіко-математична та дослідницька, природничо- екологічна та навички, орієнтовані на сталий розвиток, ігрова, соціально- громадянська, мовленнєва, художньо-мовленнєва, мистецько-творча (художньо- продуктивна, музична, театралізована) та інші мають продовження в освітньому процесі початкової школи та впродовж життя.

    Компетентності, що сформовані у дитини в різних видах діяльності за освітніми напрямами: «Особистість дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина в природному довкіллі», «Гра дитини», «Дитина в соціумі», «Мовлення дитини», «Дитина у світі мистецтва» створюють базу для збагачення та поглиблення змісту освіти на наступних рівнях освіти у початковій та середній школі. Всі напрями дошкільної освіти продовжено в початковій школі через освітні галузі: мовно-літературну; математичну; природничу; технологічну; інформатичну; соціальну і з до ро в; я збережу вал ьн у; громадянську та історичну; мистецьку; фізкультурну.

повна інформація за посиланням: Базовий компонент дошкільної освіти

 


Розповісти у: facebook