ЛАСКАВУШКА

заклад дошкільної освіти №26
Центр розвитку дитини, м. Суми
Про нас » Річний звіт про діяльність ЗДО

Річний звіт про діяльність ЗДО

11.07.2023   Роздрукувати  

   Аналіз діяльності ЗДО за 2022/2023 неавчальний рік було висвітлено на педагогічній раді 31.05.2023 (протокол №4) та на щорічному звіті керівника ЗДО перед громадкістю 06.06.2023 (протокл №1)

Аналіз роботи закладу за 2022/2023 навчальний рік

   З урахуванням реалій сьогодення та дії правового режиму воєнного стану, заклад дошкільної освіти спрямовував свою роботу на вирішення питань щодо створення безпечного, комфортного середовища для всіх учасників освітнього процесу й підвищення якості освітньої діяльності. Окрім того, особлива увага приділялася роботі з батьками й налагодженню тісної комунікації між усіма учасниками освітнього процесу та формуванню соціально-громадянської компетентності дітей дошкільного віку.

Організація освітньої роботи в закладі дошкільної освіти здійснювалася відповідно до основних положень Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» зі змінами, «Про мови», наказом МОН «Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти України», Положення «Про дошкільний навчальний заклад», «Про охорону дитинства»,   Конвенції «Про права дитини», законів «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Положення про дошкільний навчальний заклад, а також згідно Санітарного регламенту, Базового компоненту дошкільної освіти, Програми розвитку дитини дошкільного віку  «Я у Світі», Колективної угоди між адміністрацією, профспілковим комітетом та трудовим колективом, Правил внутрішнього розпорядку, Посадових інструкцій та власного Статуту. Також відповідно до листів МОН: «Щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2022/2023 н.р.», «Про рекомендації для працівників ЗДО на період дії воєнного стану в Україні», «Про зарахування до ЗДО дітей із числа внутрішньо переміщених осіб», «Щодо діяльності психологічної служби у системі освіти в 2022/2023 навчальному році»,  щодо проведення просвітницької роботи з учасниками освітнього процесу в закладах дошкільної освіти з питань уникнення враження мінами, вибухонебезпечними предметами та ознайомлення з правилами поводження в надзвичайних ситуаціях; листом ДСНС України «Про організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти»; постановою МОЗ України «Про затвердження протиепідемічних заходів у ЗДО на період карантину у зв’язку з COVID-19», Наказом Управління освіти і науки Сумської міської ради «Про організацію освітнього процесу».

Пріоритетним напрямом роботи закладу залишався ранній інтелектуально-творчий та фізкультурно-оздоровчий, мова навчання: українська.

З метою створення безпечних умов для всіх учасників освітнього процесу в ЗДО запроваджено різнотривалий режим роботи від 2 до 4 годин перебування дітей в закладі та різноформатний (дистанційно, очно, змішано). Заклад працював за 5-денним навчальним тижнем з кількістю груп – 15 в них виховувалось 348 дітей. Частково групи були зведені за віковою категорією. Тож 8 груп працювало з 08.00 до 12.00 які відвідували 135 дітей очно та 213 – займалися в онлайн форматі.

Укомплектованість педагогічними кадрами та техперсоналом здійснюється відповідно до штатного розкладу – 77,05 осіб. Педагогічних працівників – 33 (в т.ч. вихователів – 23, завідувач -1, вихователь-методист – 2, практичний психолог – 1, музичних керівників – 3, вчителів логопедів – 2, інструктор з фізкультури – 1), із них мають повну вищу освіту 88 %, мають повну вищу дошкільну освіту 64 % . Вакансії відсутні.

Фаховий рівень педагогічних працівників: вища категорія – 7, звання вихователь-методист – 6, І категорія – 11, ІІ категорія – 7, спеціаліст – 8.

За минулий рік пройшли курсову перепідготовку 6 педагогів, атестувалися – 9, з них 3 (вихователь-методист Геращенко Н.А., інструктор з фізичної культури Пархоменко С.Ю., вихователь Казбан Н.О.) – присвоєнння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії», 4 (вихователі Шлейнікова Н.П., Самохвал С.Є., Петриченко В.І., Романенко М.В.)  – підтвердження раніше присвоєної кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії», 1 (вихователь Балтак Л.М.) – присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії», 1 (вихователь Попова Н.В.) – підтвердження 10 тарифного розряду.

Атестація педагогічних працівників у закладі дошкільної освіти проводилася відповідно до ст.54 Закону України «Про освіту», р.6. ст.30 Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію  педагогічних працівників, затвердженого Міністерством  освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930, зареєстрованого і Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року №1255 - 18550, згідно перспективного плану  на 5 років у зазначені терміни. Усі документи до організації і проведенню атестації велися і оформлялися  згідно з установленими термінами. В дошкільному закладі складений  перспективний план атестації та курсової перепідготовки на  5 років.

У 2022/2023 навчальному році всі педагоги приймали участь у різних формах методичної роботи. Вся робота проводилась онлайн, а тому залучитися могли всі бажаючи. Ініціаторами та організаторами були управління освіти і науки Сумської міської ради, ЦПРПП м.Суми, ВГО АПДО Сумщини, СОІППО. Також великий обсяг для самоосвіти надавали МЦЕФР та Всеосвіта – інформаційні портали всеукраїнського рівня.

В межах робочого часу, визначеного графіком, працівники закладу виконували свої професійні обов’язки, організовували та проводили, за розпорядженням керівника, освітній процес, складали плани професійного розвитку та самоосвіти, розробляли конспекти занять відповідно до освітньої програми тощо.

Протягом навчального року педагоги ЗДО впроваджували в практику ефективні навчально – методичні системи, інноваційні форми навчально – виховної роботи, застосовували нетрадиційні підходи до роботи з батьками та дітьми,  реалізовували різноманітні проекти та авторські програми.

Так вихователі спеціальної групи для дітей з вадами мови Ніколенко О.Є., Москаленко Л.І., Деуля І.В., активно працювали з міжпівкульними (дидактичні) дошками призначененими для стимуляції роботи обох півкуль головного мозку. Вправи з міжпівкульними дошками допомогли вихователям уникнути стресових ситуацій у дітей, поліпшити роботу мозку і всього тіла, а також сприяли гармонійному розвитку особистості та самореалізації у творчому плані кожного вихованця. 

Майже всі вихователі та музичний керівник Радченко О.О. у своїй практиці застосовували методи та прийоми мнемотехніки, що сприяло розвитку пам’яті. Діти швидко навчилися запам’ятовувати і відтворювати великі тексти, що в свою чергу сприяло розвитку зв’язного мовлення у дошкільників.

Всі ці інноваційні технології сприяли якісному засвоєнню вихованцями вимог базового компоненту дошкільної освіти.

Виходячи з аналізу освітньої та методичної роботи у 2022/2023 навчальному році, можна зазначити, що основні завдання, які було поставлено на навчальний рік – виконано.

Так для вирішення питання організація виховання патріотизму вихованців як необхідного складника освітнього процесу, вихователем-методистом Геращенко Н.А., було проведено ряд заходів. А саме: круглий стіл для педагогів на тему «Добре слово, або як прищеплювати любов до рідної мови», а також семінар «Формування патріотичного світогляду в сучасних дошкільнят». Педагоги активно впроваджували в освітню діяльність методи виховання дошкільнят, які забезпечили оволодіння ними знань про рідний народ і його Батьківщину і на цій основі отримали розвиток національних рис і якостей підростаючого покоління.

Цікавим та значущим підведенням підсумку виконання річного завдання щодо виховання патріотизму – стало створення Презентаційного коридору «Україна – наша держава, а ми українці!», за технологією «Стіни, стеля та підлога, що говорять».

Ще одним завданням було створення умов для підвищення фахового рівня педагогічних працівників щодо організації освітнього процесу за дистанційною та змішаними формами організації освітнього процесу.

Так як дошкільний заклад працював за змішаною формою надання освітніх послуг, то це питання стояло на постійному контролі та вдосконаленні. Вихователь-методист Геращенко Н.А. надавала постійну допомогу педагогам у формуванні медіаграмотності та розвитку критичного мишлення. Також протягом навчального року проведено ряд практичних занять для педагогів: «Цифровий лікбез: як створити відеоролик» та «Мережевий етикет». Завдяки роботі творчої групи «Упровадження ІКТ в освітній процес ЗДО», під керівництвом вихователя-методиста Геращенко Н.А., педагоги мали можливість постійно підвищувати свої знання з медіграмотності як для дорослих так і дітей.

Вирішенням завдання з організації психологічної та методичної підтримки педагогічних працівників та надання різних видів психологічно-педагогічної підтримки дітям і батькам активно займалися практичний психолог Будянська О.А., та вихователь-методист Геращенко Н.А. Ними було розроблено та адаптовано для роботи алгоритм дій першої психологічної допомоги.

Останнім завданням на навчальний рік було становлення і розвиток особистості на ранніх етапах онтогенезу в рамках інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня.

Два роки поспіль ми адаптували розроблене науковцями лабораторії дошкільної освіти і виховання інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України навчально-методичне забезпечення в рамках науково-дослідної теми «Становлення і розвиток особистості на ранніх етапах онтогенезу». Дуже корисним для нас стало  перспективно-календарне планування і матеріали по роботі з дітьми щодня.   Музичними керівниками нашого дошкільного закладу, Радченко О.О. та Коваль Е.Г., було створено збірник авторських музичних руханок – для дітей раннього віку, що стало нашим здобутком на кінець проєкту.

Оцінкою якості освітнього процесу в ЗДО є аналіз фахової діяльності педагогічних працівників. З метою стану сформованості професійних компетентностей та трудових функцій педагогічного складу вперше було проведено  моніторингове дослідження.

 

 Основною метою професійної діяльності вихователя є організація навчання, виховання та розвитку вихованців під час здобуття ними дошкільної освіти шляхом формування ключових компетентностей відповідно до Державного стандарту дошкільної освіти. Для її досягнення вихователь має формувати та вдосконалювати особистісні компетентності. Результати дослідження дають загальну картину  яка  теоретична база потрібна вихователю для реалізації кожної трудової функції.

Оцінкою якості дошкільної освіти був моніторинг, що дозволило відстежити як відхилення від державних стандартів, так і рівень задоволення освітніх потреб. Протягом року ретельно збиралися та об’єктивно оброблялися інформації моніторингу кожної дитини всіх вікових груп. Відповідно до результатів були зроблені висновки, що показники засвоєння Базового компонента дошкільної освіти за лініями розвитку.

Порівняння рівня сформованості компетентностей дітей дошкільного віку, виконання Базового компонента дошкільної освіти за підсумками навчального року  дає підстави вважати, що діти засвоїли програму, постійна робота яку проводять педагоги була вагомою та  результативною, як результат – якісна підготовка дітей до навчання в школі. Вже декілька років поспіль показники засвоєння вимог базового компонента високі.

 

Адміністрацією закладу підтримувалися заходи спрямовані на формування позитивного іміджу ЗДО:

-       23-25.11.22 Участь у XIV Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті». Конкурс із тематичних номінацій: «Інноватика в національно-патріотичному вихованні здобувачів освіти», надано матеріали на тему «Презентаційний коридор: стіни, стеля та підлога, що говорять» - Срібний призер.

-       24.10-14.12.2022 Участь у Шостому Всеукраїнському багатожанровому двотуровому конкурсі «Битва жанрів» (оригінальний жанр (категорія дорослі) – флешмоб до Дня захисників України – Лауреат І ступеня.

-         24.11.2022 вихователь-методист Геращенко Н.А. прийняла участь у обласному онлайн семінарі «Діти раннього віку – особливості організації освітнього процесу», з виступом на тему: Організація рухової активності дітей раннього віку у поєднанні з музичним супроводом».

-         27.11.2022-9.12.2022 року практичний психолог Будянська О.А. стала учасником Міжнародного семінару «Безпечне освітнє середовище під час надзвичайних ситуацій», що відбувся в Навчальному центрі METC-MASHAV в Ізраїлі (Ерусалим)

-         У січні 2023 року вийшла в друк авторська розробка вихователя-методиста Геращенко Н.А., дидактична гра «Depiction», у першій  на Сумщині збірці «Жива картотека медіосвітніх ігор».

-         У квітні 2023 року – ЗДО увійшов у 10 найактивніших закладів у конкурсі Global Money Week (Всесвітній тиждень грошей) від національного банку України.

-       08.05.2023 за підсумками І (міського) етапу обласного фестивалю-огляду фахової майстерності педагогів закладів дошкільної освіти «Світ дошкілля» у 2023 році ЗДО зайняв ІІІ місце у номінації «З Україною в серці»  - формуємо соціально-громадянську компетентність дітей дошкільного віку».

-       до друку вийшло 2 статті музичного керівника Радченко О.О., у фаховому журналі «Музичний керівник», з авторськими розробками на теми: «Таночки та забавлянки для малюків» та «Великодні забави з нотами та описом».

-          25-27 травня 2023 року практичний психолог Будянська О.А. була учасником Стратегічної сесії з напрацювання політик та інструментів з організації фізично та психологічно безпечного середовища, організованої МОН України спільно з Фондом Президента з питань освіти, науки та спорту за участі Міністерства внутрішніх справ України та за підтримки ЮНЕСКО в рамках реалізації Концепції безпеки закладів освіти, схваленої Урядом, та Національної програми з охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, ініційованої першою Леді України.

Протягом року Людмила Іванівна Ткаченко, учитель-логопед не тільки брала участь в різноманітних заходах, а й була спікером і представляла свій досвід роботи в різних містах України, а саме:

ü Круглий стіл «Сучасні погляди щодо надання корекційно-розвиткових послуг у закладах освіти», організований кафедрою логопедії Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

ü Провела онлайн - нетверкінг «Шляхи реалізації корекції заїкання» на базі Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки. Кафедра професійної освіти та інноваційних технологій.

ü Взяла участь у науково - практичній конференції «Мова, мовлення, терапія» у якості спікера. Отримала подяку від Міжнародного Інституту Інклюзії.

ü Взяла участь в онлайн - курсі «Нейрологопедія» (сертифікат від 01.05.2023)

ü Спікер Всеукраїнського логопедичного фестивалю «Логофест - 23».

Наталія Олександрівна Криворотенко, завідувач, Наталія Анатоліївна Геращенко, вихователь-методист постійно підвищують, удосконалюють професійний рівень і своїм прикладом надихають усіх педагогічних працівників до саморозвитку, творчості, самовизначення, конкурентоспроможності.

Криворотенко Н.О., завідувач:

ü Пройшла навчання за модулем «Розвиток м’яких навичок на прикладі програми соціально-емоційного та етичного навчання (СЕЕН)» у рамках освітньої програми «Формування та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти у ЗДО».

ü учасник Онлайн-школи майбутніх експертів з інституційного аудиту ЗДО.

ü підвищення кваліфікації за програмою Всеукраїнського марафону «Практичні кейси: освітній менеджмент та управління, психолого-педагогічна підтримка, інклюзивний підхід»;

ü підвищення кваліфікації за програмою «Самооцінювання якості освітнього процесу в закладі дошкільної освіти з використанням методики ECERS-3»$

ü учасник V Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародної участі «Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми та перспективи розвитку».

ü учасник Літньої школи для керівників ЗДО.

ü підвищення кваліфікації за програмою «Розбудова системи забезпечення якості освіти в закладах дошкільної освіти».

Разом з сестрами медичними старшими долучилися до:

ü вебконференції «Раціональний підхід до впровадження НАССР у школах та дитячих садках. Організація харчування у їдальнях шкіл та дитячих садків. Виконання вимог харчового законодавства. Розробка та впровадження процедур, заснованих на принципах НАССР».

ü вебінару «Як організувати харчування в закладі освіти з нуля».

ü семінару-практикуму «Практичні рекомендації розробки та впровадження 4-х тижневого меню за Постановою 305».

Всі педагоги, вихованці та їх батьки були залучені до участі у Всеукраїнському занятті доброти, Всеукраїнської благодійної акції «Happy Мяу для Мурчика», отримали сертифікат учасника.

Весь колектив ЗДО пройшов онлайн-курс про мінну безпеку «Дивись під ноги! Дивись куди ідеш!» та отримали сертифікат.

Логопедичну службу закладу представляють вчитель-логопед вищої категорії Ткаченко Л.І. та учитель-логопед та спеціаліст Товолжанська Н.А. Протягом навчального року було обстежено 125 дітей та виявлено з порушеннями мовлення 64 дитини. До спеціальних груп було зараховано з важкими мовленнєвими порушеннями 20 дітей, згідно висновку комплексної психолого–педагогічної оцінки розвитку дитини. Звернулись за консультацією та отримали консультативну допомогу 25 сімей. З виправленим мовленням виведено з груп 6 дітей. З покращенням – 2 дитини. Залишено на повторний курс – 10 дітей. Тенденція зростання чистого мовлення залишається на високому рівні.

Для більш ефективної реалізації освітніх завдань для дітей групи компенсуючого типу учителями логопедами, Ткаченко Л.І., Товолжанською Н.А., застосовувались інноваційні технології такі як «Су-джок», що сприяло  зменшенню захворюваності серед вихованців, активізації психічних процесів, зокрема для концентрації уваги, розвитку мовлення, мислення;  відновлення фізичних сил організму та зняття  напруги; «SEND-ART» - стабілізує емоційний стан дитини. Поряд з розвитком тактильно-кінестетичної чутливості та дрібної моторики, дитина вчиться прислуховуватися до себе та промовляти свої відчуття а це, у свою чергу, сприяє розвитку мовлення, довільної уваги, пам’яті, а головне – дитина із загальним недорозвитком мовлення отримує перший досвід рефлексії (самоаналізу), вчиться розуміти себе та інших; «Міжпівкульні дошки-тренажери» - для розвитку міжпівкульної взаємодії. Також активно в роботу впроваджувались прийоми з розвитку сенсорної інтеграції.

Психологічну службу ДНЗ №26 «Ласкавушка» представляє практичний психолог спеціаліст вищої категорії  Будянська Ольга Анатоліївна.

Основним змістом просвітницької роботи практичного психолога ЗДО було:

– інформування з проблем торгівлі людьми;

– інформування з питань запобігання та протидії домашньому насильстві в умовах воєнного стану в Україні;

– формування у здобувачів освіти національних та європейських цінностей;

– ознайомлення педагогів з технологіями надання першої психологічної допомоги учасникам освітнього процесу та запровадження «Психологічної хвилинки» під час занять;

– популяризація ненасильницької моделі поведінки;

– формування моральної поведінки, активної життєвої позиції, єдності слова і діла в особистості, готовності брати активну участь у житті своєї держави;

– ознайомлення педагогів та батьків здобувачів освіти з основними закономірностями та умовами сприятливого розвитку дитини.

Згідно з планом роботи на 2022/2023 навчальний рік практичним психологом було проведено вивчення готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі, а саме загальне уявлення про оточуючий світ, сформованість конкретних понять, здатність до аналізу/синтезу, розвиток пам’яті, уваги (концентрація, обсяг, розподілення, переключення), мотивації до навчання в школі, розвиток дрібної моторики руки за методикою «Орієнтовний тест шкільної зрілості» та тестовою бесідою (автори Керн – Йерасек). Всього дітей старшого дошкільного віку – 99. Обстежено в режимі офлайн – 82 дитини, онлайн (індивідуально) 17 дітей старшого дошкільного віку.

Аналіз результатів показав, що старші дошкільники мають достатній рівень розвитку пізнавальних процесів. Узагальнені результати психологічного обстеження дітей старшого дошкільного віку та рівень засвоєння вихованцями знань, розвиток їх умінь і навичок свідчать, що кількість дітей, які мають достатньо сформований рівень розвитку пізнавальних інтересів і пізнавальної діяльності мають 86% старших дошкільників.

Якісний аналіз результатів показав, що старші дошкільники мають в основному високі показники розвитку пізнавальної сфери. А саме: навчальна мотивація (92%), темп роботи та працездатність (88%). Випускники дошкільного закладу мають достатній рівень розвитку емоційно-вольової сфери. У них переважає оптимістичне самопочуття, вони розуміють свій емоційний стан, адекватно реагують на різні життєві ситуації. Ці якості необхідні дитині для швидкої адаптації у школі. Учбова мотивація у старших дошкільників висока, у дітей сформовані зачатки рефлексії, вони впевнені у своїх можливостях.

 Головними причинами низької готовності до навчання в школі є недостатній рівень розвитку уваги (7 дітей) (обсяг і концентрація) та довільності поведінки (3 дитини).

На підставі якісного аналізу можна зробити наступні висновки: вихователі приділяли значну увагу формуванню навчальної мотивації та розвитку працездатності дітей. В наступному навчальному році потрібно звернути особливу увагу на розвиток довільної поведінки, вчити дітей розуміти інструкції та діяти за зразком. Батькам вихованців, що мають низький рівень готовності практичним психологом надано онлайн консультаційна допомога, а також надано рекомендації на сайті ЗДО.

Не готових до шкільного навчання не виявлено. Цьому сприяла систематична робота з дітьми з формування у них шкільної мотивації, підвищення самооцінки та працездатності, рівня самостійності та самоконтролю; робота з педагогами (консультації, практичні семінари та тренінги), спрямовані на надання педагогам конкретних знань та навичок в роботі з дошкільниками по підвищенню мотивації, а також робота з батьками (робота клубу «Успішні батьки»), спрямована на  ознайомлення батьків з методами визначення дошкільної зрілості дітей та засобами її формування; обговорення можливих труднощів шкільного навчання та спільний пошук  методів їх попередження.

Для виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей дошкільного віку в закладі щорічно організовувалась гурткова робота на безоплатній основі. Але в цьому навчальному році із різноманітті гурткової роботи залишився гурток англійської мови для дітей старшого дошкільного віку.

Гурток англійської мови під керівництвом вихователя Покутної І.Г. для дітей 5-ти, 6-ти років проводиться з усіма дітьми даної вікової категорії за окремим графіком. Практичною ціллю навчання дошкільників англійської мови було формування елементарної англомовної комунікативно-мовленнєвої компетенції відповідно до вимог варіативної складової  Базового компонента дошкільної освіти.

Результатом роботи гуртка є розуміння дитиною багатомовності та політкультурності в сучасному світі. Діти свідомо сприймають іноземну мову як інструмент отримання нової інформації та контактування. Виявляють здатність застосовувати набуті знання та вміння іншомовного спілкування в нових умовах, умовах школи.

Дана робота забезпечує персональний шлях реалізації особистісного потенціалу вихованців. 

В умовах військового стану та адаптивного карантину була налагоджена тісна взаємодія із батьками вихованців. Зокрема рекомендації та консультації з батьками вихованців щодо організації освітньої діяльності вдома, розпорядку дня, харчування дитини тощо. Інструментами спілкування стали електронна пошта, різні чати, відеоконференції в online режимі та соціальна мережа Viber.  В рамках цієї роботи проведено тематичні консультації, бесіди, батьківські збори у всіх вікових групах з питань адаптації дітей раннього та молодшого віку до умов ЗДО, готовності до навчання в школі, гігієни та харчування дітей, прав дитини та попередження насильства с сім'ї, вікових та індивідуальних особливостей розвитку дошкільників.

Батьківська громадськість активно залучалась до управлінської діяльності закладу, процесу підвищення якості освіти, а саме до проведення онлайн батьківських зборів, зустрічей з головами та членами батьківських комітетів з адміністрацією закладу з різних організаційних питань.

У ЗДО постійно проводиться робота щодо протидії булінгу в закладі. Педагогічний колектив забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування). Видано відповідні накази, розроблено всі відповідні документи щодо протидії булінгу, інформація розміщена на сайті ЗДО та в інформаційних куточках. На нарадах при завідувачу, педагогічних радах, виробничих нарадах постійно виноситься питання щодо протидії булінгу в закладі. Проводилася просвітницька та профілактична робота з деструктивними сім’ями.

За минулий навчальний рік у ЗДО не зафіксовано жодного випадку булінгу.

Протягом 2022/2023 навчального року адміністрацією були вжиті заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази, залучення додаткових джерел фінансування ЗДО.

1.1. Проводиться капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття на суму – 4 329 715, 94 грн.

Для найпростішого укриття було придбано(КЕКВ 2210):

 • Лампи, світильник LED, подовжувачі, розтер, контейнери харчові, шанцевий інструмент (лопати штикові та совкові, ломи, сокири, пилки-ножівки, кувалди, болторіз), бочки для води, рукомийники навісні, мішки для піску 50 шт., пісок 3м3, біотуалет 2шт. – 15348,11 грн.

1.2. На базі закладу облаштовано «Пункт Незламності» для роботи було придбано(КЕКВ 2210):

 • Вогнегасник, бутелі з помпами для води, мастило для генератора, каністри металеві, теплова гармата, лампи та світильники, стрічка світлодіодна, термопот, електрочайник, кабель, розетки, подовжувачі і інше на суму – 25877,66 грн.

Отримано благодійну допомогу від виконавчого комітету СМР:

 • Набори постільної білизни, матраци, ковдри, сонячні лампи, каністри для води, набори посуду, спальні мішки, подушки, рушники, набори гігієнічні, термоси, стільці малі на суму – 83 904,02 грн.
 • Конвектор INTERLUX INC-50-50H (2 шт.) на суму – 3798,00 грн.

Гуманітарна та благодійна допомога:

 • Інфрачервоний обігрівач 1шт. – 1899,00 грн.
 • Комплект «Раннє дитинство» - 7639,00 грн.
 • Медичні матеріали і медикаменти – 19439,80 грн.
 • Халати одноразові 26 шт. – 780, 00 грн.
 • Антисептики, мило рідке, серветки, цукор – 1020,00 грн.

1.3.Послуги станом на 01.06.2023 (КЕКВ 2240) :

 • Перевірку запобіжного клапану варочного котла – 1260,00 грн.;
 • Перевірку вентиляційної системи харчоблоку та пральні – 2300, 00 грн.
 • Гідравлічні випробування теплових мереж – 6022,00 грн.
 • Лабораторний контроль показників мікроклімату  - 1760,00 грн.
 • Дератизація та дезінфекція – 350,00 грн.  (один раз у місяць);
 • Тех.обслуговування електромереж – 1274,22 грн.(один раз у місяць);

1.4.Придбано(КЕКВ 2210):

 • Матеріали для ремонту електромережі – 400,00 грн.
 • Фарби, лаки, мастило, розчинник – 9524,97 грн.
 • Пензлики, валики – 650,54 грн.
 • Мітли, граблі, лопати, черенок для лопат, віники, вікно мийка, швабри для прибирання – 3936,25 грн.
 • Лампи LED для групових приміщень – 843,75 грн.

Заступник завідувача господарства Матяш А.Г. пройшла навчання з теплового господарства – 895,00 грн. (КЕКВ 2282).

Згідно із Законом України «Про охорону праці», Інструктивно-методичних рекомендації «Організація роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» додані до листа МОН від 14.02.2019 № 1/11-1491.у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки життєдіяльності дітей та учасників освітньо-виховного процесу, а також ведуться документи, що регулюють питання охорони праці та безпеки життєдіяльності в ЗДО.

У дошкільному закладі здійснюється соціальний захист працівників. У серпні 2021 року між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір на 2021/2023 роки. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин. Щодо соціально-трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників. Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються. У 2022/2023 н.р. вчасно виплачувалася заробітна плата, також відбувалось преміювання працівників відповідно до Положення про преміювання працівників.

Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників освітньо - виховного процесу здійснюються згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці.

 Організовано проводились при прийомі на роботу і періодичні (двічі на рік) безкоштовні медичні огляди працівників.

За період роботи 2022 - 2023 н.р. травматичних та нещасних випадків з співробітниками на робочому місці зафіксовано не було. Стан дитячого травматизму – 0, мікротравми -0.

При складанні річного плану роботи планувалися заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров’я дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму. Забезпечено проведення первинного, періодичного та інших видів інструктажів з техніки безпеки.

У ЗДО проводиться системна робота щодо забезпечення виконання вимог Конституції України, Закону України «Про звернення громадян» та Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», постанови КМУ «Про затвердження класифікатора звернень громадян», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (зі змінами).

Особистий прийом громадян здійснюється завідувачем ЗДО Криворотенко Н.О. та його заступниками: Геращенко Н.А., вихователем-методистом, Матяш А.Г., заступником завідувача господарства згідно з функціональними обов’язками.

Контроль за організацією роботи зі зверненнями громадян здійснює безпосередньо завідувач. Визначено відповідальну особу за ведення документації зі зверненнями громадян. Письмові пропозиції, заяви, скарги громадян, що надходять до закладу реєструються в установленому порядку.

На вході та в приміщенні ЗДО розташовано інформаційні куточки на яких розміщується довідкова інформація для громадян.

Усі звернення громадян реєструються відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (зі змінами).

Письмові та усні пропозиції, заяви і скарги, подані на особистому прийомі реєструються в журналах: Журнал реєстрації звернень громадян, Картка (журнал) обліку прийому громадян та ведуться згідно з вказівками щодо їх заповнення. Усі звернення приймаються та централізовано реєструються у день їх надходження, а ті, що надходять у неробочий день та час,- наступного після нього робочого дня.

Протягом даного періоду до закладу надійшло: письмових звернень – 2; усних – 19, перелік питань, з якими звертались заявники:

 • влаштування дитини до ЗДО -10;
 • працевлаштування на роботу – 2;
 • реєстрація в електронній черзі в ЗДО -3;
 • харчування в ЗДО в умовах воєнного стану- 1;
 • подання документів у ЗДО 2;
 • режим роботи під час воєнного стану -1;
 • запит по боржнику- 1;
 • запит про вихованця закладу-1;

За звітний період всього надійшло 21 звернення. За результатами розгляду:

 • вирішено позитивно -21;.
 • відмовлено у задоволенні – 0;
 • дано роз’яснення – 21.

За формою надходжень:

 • на особистому прийомі - 9;
 • за допомогою засобів телефонного зв’язку -11;
 • поштою – 1.

За суб’єктом:

 • індивідуальних –20;
 • колективних – 1;
 • анонімних-0.

Повторні звернення не надходили.

За даний період усі питання розглянуто в повному обсязі, надано вичерпні роз’яснення відповідно до чинного законодавства. Фактів формального розгляду звернень, безпідставного зволікання з вирішення порушених питань, порушення термінів при розгляді заяв не зафіксовано.

Організація харчування не відбувалась у зв’язку з воєнним станом.

 


Розповісти у: facebook