ЛАСКАВУШКА

заклад дошкільної освіти №26
Центр розвитку дитини, м. Суми
Про нас » Річний звіт про діяльність ЗДО

Річний звіт про діяльність ЗДО

13.06.2024   Роздрукувати  

   Аналіз діяльності ЗДО за 2023/2024 неавчальний рік було висвітлено на педагогічній раді 29.05.2024 (протокол №3) та на щорічному звіті керівника ЗДО перед громадкістю 05.06.2024 (протокл №1)

Аналіз роботи закладу за 2023/2024 навчальний рік

  Організація освітньої роботи в закладі дошкільної освіти здійснювалася відповідно до основних положень Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» зі змінами, «Про мови», наказом МОН «Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти України», Положення «Про дошкільний навчальний заклад», «Про охорону дитинства»,   Конвенції «Про права дитини», законів «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Положення про дошкільний навчальний заклад, а також згідно Санітарного регламенту, Базового компоненту дошкільної освіти, Програми розвитку дитини дошкільного віку  «Я у Світі», Колективної угоди між адміністрацією, профспілковим комітетом та трудовим колективом, Правил внутрішнього розпорядку, Посадових інструкцій та власного Статуту. Також відповідно до листів МОН: «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2023/2024 навчальному році», «Про організацію безпечного освітнього простору в закладах дошкільної освіти та обладнання укриттів», «Про рекомендації для працівників ЗДО на період дії воєнного стану в Україні», «Про зарахування до ЗДО дітей із числа внутрішньо переміщених осіб», «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 2023/2024 навчальному році»,  «Щодо проведення просвітницької роботи з учасниками освітнього процесу в закладах дошкільної освіти з питань уникнення враження мінами, вибухонебезпечними предметами» та ознайомлення з правилами поводження в надзвичайних ситуаціях; листом ДСНС України «Про організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти»; Наказом Управління освіти і науки Сумської міської ради «Про організацію освітнього процесу».

Пріоритетним напрямом роботи закладу залишався ранній інтелектуально-творчий та фізкультурно-оздоровчий, мова навчання: українська.

Заклад працював за 5-денним навчальним тижнем з кількістю груп – 14 в них виховувалось 353 дитини. Групи працювали за 10,5 часовим графіком, з 7,30 до 18.00.

Укомплектованість педагогічними кадрами та техперсоналом здійснюється відповідно до штатного розкладу. Педагогічних працівників – 33 (в т.ч. вихователів – 24, завідувач -1, вихователь-методист – 2, практичний психолог – 1, музичних керівників – 2, вчителів логопедів – 2, інструктор з фізкультури – 1), із них мають повну вищу освіту - 29, мають повну вищу дошкільну освіту – 22, 2 вихователя мають базову передвищу дошкільну освіту. Вакансії: 2 вакансії вихователя та 2 вакансії курахя.

Фаховий рівень педагогічних працівників: Спеціаліст ІІ категорії – 9, Спеціаліст І категорії – 15, Спеціаліст вищої категорії – 5, Мають педагогічне звання «вихователь-методист» - 5, Мають педагогічне звання «учитель-методист» - 1.

За минулий рік пройшли курсову перепідготовку у СОІППО – 3 педагога, 8 педагогів підвищували кваліфікацію у різних суб’єктів, які мають право на надання послуг з підвищення кваліфікації. Атестувалися – 11 педагогів у тому числі пройшла атестація керівника ЗДО. Тож за результатами атестації вихователю Храмовій Ларисі Вікторівні підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»; вихователям Бездідько Тетяні Олександрівні, Скринник Валентині Миколаївні, музичним керівникам  Шаповаловій Інні Альбертівні, Радченко Олені Олександрівні присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», вихователю Москаленко Людмилі Іванівні підтверджено педагогічне звання «вихователь-методист» та присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», вихователям Горобець Іванні Володимирівні, Шаповал Наталії Петрівні, Шевченко Тетяні Володимирівні присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», учителю-логопеду Ткаченко Людмилі Іванівні присвоєно педагогічне звання «учитель-методист».

Атестація педагогічних працівників у закладі дошкільної освіти проводилася відповідно до ст.54 Закону України «Про освіту», р.6. ст.30 Закону України «Про освіту» та Положення про атестацію  педагогічних працівників, затвердженого Міністерством  освіти і науки України від 09.09.2022 року № 805, зареєстрованого і Міністерстві юстиції України 21 грудня 2022 року №1649/38985, згідно перспективного плану  один раз на 5 років у зазначені терміни, а також позачергово. Усі документи до організації і проведенню атестації велися і оформлялися  згідно з установленими термінами. В дошкільному закладі складений  перспективний план атестації та курсової перепідготовки на  5 років.

У 2023/2024 навчальному році всі педагоги приймали участь у різних формах методичної роботи. Ініціаторами та організаторами були управління освіти і науки Сумської міської ради, ЦПРПП м.Суми, ВГО АПДО Сумщини, СОІППО. Також великий обсяг для самоосвіти надавали МЦЕФР та Всеосвіта – інформаційні портали всеукраїнського рівня.

В межах робочого часу, визначеного графіком, працівники закладу виконували свої професійні обов’язки, організовували та проводили, за розпорядженням керівника, освітній процес, складали плани професійного розвитку та самоосвіти, розробляли конспекти занять відповідно до освітньої програми тощо.

Протягом навчального року педагоги ЗДО впроваджували в практику ефективні навчально – методичні системи, інноваційні форми навчально – виховної роботи, застосовували нетрадиційні підходи до роботи з батьками та дітьми,  реалізовували різноманітні проекти та авторські програми.

Всі ці інноваційні технології сприяли якісному засвоєнню вихованцями вимог базового компоненту дошкільної освіти.

Виходячи з аналізу освітньої та методичної роботи у 2023/2024 навчальному році, можна зазначити, що основні завдання, які було поставлено на навчальний рік – виконано.

Тож для вдосконалення освітньої системи з пріоритетом раннього інтелектуального розвитку та критичного мислення, а також створюючи систему роботи щодо інтеграції в європейський та світовий освітній простір було розроблено проєкт програми стратегії розвитку дошкільного закладу.

Для створення проекту стратегії розвитку дошкільного закладу було проведено самооцінювання освітніх та управлінських процесів. Відповідно до рекомендацій Служби якості освіти України було розроблено форми спостереження за освітнім середовищем у Сумському дошкільному навчальному закладі (центр розвитку дитини) №26 «Ласкавушка» Сумської міської ради за чотирма напрямами до яких увійшли 14 вимог, 36 критеріїв та 68 індикаторів.

Оцінюванням проводилося за 4-ри рівневою шкалою, де «В» - висовий рівень, «Д» - достатній рівень, «С» - середній рівень, «Н» - низький рівень.

Результат проведеного самооцінювання показав, що:

І. Напрям «Освітнє середовище закладу дошкільної освіти» має високий рівень ефективності функціонування внутрішньої системи діяльності.

 

ІІ. Напрям ««Здобувачі дошкільної освіти». Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду» також показав високі показники впровадження.

 

ІІІ. Напрям «Фахова діяльність педагогічних працівників закладу дошкільної освіти» має високий показник.

 

IV. Напрям «Управлінські процеси закладу освіти» також має високий показник

  

Узагальнюючий результат показав, що дошкільний заклад має «Високий» рівень ефективності функціонування внутрішньої системи діяльності.

Але виходячи з недоліків, які були виявлені при проведенні самоаналізу було визначено пріоритетні напрями для стратегії розвитку закладу на 2024/2029 роки.

ЗДО продовжив роботу з впровадження ефективних психолого-педагогічних прийомів для формування стресостійкості у дошкільників.

Практичним психологом Будянською Ольгою Анатоліївною було проведно семінар-практикум для педагогів «Підтримака дітей з ООП: пошук ефективних прийомів роботи» де у доступній формі були надані практичні рекомендації для вихователів, щодо організації освітньої роботи з нетиповими дітьми дошкільного віку.

Також практичний психолог протягом навчального року вела проєкт з психологічної підтримки педагогів «Завжди поруч (емоційна підтримка та професійне зростання педагогів в умовах воєнного стану). В рамках цього проєкту Ольга Анатоліївна проводила щотижневі зустрічі з педагогами для обміну досвідом та обговорення складних випадків у професійній діяльності педагогів.

В дошкільному закладі, з 1 вересня 2024 року, показниками готовності до роботи в умовах воєнного стану з позиції безпеки учасників освітнього процесу стали:

 • наявність укриття, яке відповідає вимогам ДСНС;
 • систематизований порядок оповіщення учасників освітнього процесу про небезпеку;
 • чіткі інструкції для персоналу щодо реагування на небезпечні ситуації, загрози, план евакуації;
 • навчання, тренування персоналу щодо дій в екстремальних ситуаціях, надання домедичної допомоги всім учасникам освітнього процесу;
 • безпечна територія та система профілактичних заходів щодо мінної безпеки.

Завдяки чіткому розумінню учасниками освітнього процесу алгоритму дій під час загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, допомогло ефективно впоратися з кризою та зменшити її негативні наслідки. Під час перебування дітей в укритті, усі педагогічні працівники закладу, проводили змістовий контент роботи та різноманітні активності, які допомагали зняти рівень напруги, заспокоїтися, пережити цей час з користю і не призупинити освітній процес.

Протягом навчального року у ЗДО впроваджено політику щодо психосоціальної підтримки співробітників «З турботою про кожного». Цією політикою забезпечено підтримку кожному працівнику закладу, бо соціальний добробут є важливою складовою здорового і продуктивного робочого середовища.

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 03.11.2022 № 385-ОД «Про психологічну підтримку учасників освітнього процесу», з метою психологічної підтримки педагогів у роботі з дітьми, які зазнали психотравмуючого впливу війни, у дошкільному закладі реалізувався проєкт «Завжди поруч». Мета – підвищення рівня поінформованості, відпрацювання навичок володіння техніками стабілізації, активізації ресурсів, розвитку психологічної стійкості.

Була проведена активна робота з організації набуття дитиною досвіду мистецько-творчої діяльності через відкриття та експериментування. Цей напрям роботи було розкрито через проведення консультації «Мистецька освіта дошкільників: не відтворювати, а творити» вихователем-методистом Горобець Іванною Володимирівною. Вихователі активізувати творчість дітей, у співпраці з педагогом, що виключало копіювання зразка та застосовало мистецьку рефлексію, як інструмент розвитку особистості. Також було проведено брейн-ринг для педагогів «Вводимо дитину у чарівний світ мистецтва – навчитися спрямовувати пріоритет емоційних чуттєвих орієнтирів: розвиток емоційно-чуттєвого сприймання об’єктів і явищ довкілля. А також було проведено майстер-клас щодо використання нетрадиційних технік зображувальної творчості вихователем Шевченко Тетяною Володимирівною.

Як підсумок засвоєння дітьми мистецько-творчої компетентності у ЗДО було проведено конкурс «Садочок майбутнього очима дитини» де діти мали змогу розкрити весь свій потенціал у креативності мислення та творчої уяви.

Музичний керівник Радченко Олена Олександрівна провела майстер-клас з нетрадиційних прийомів розвитку музикальності у дошкільників.

Всі ці заходи сприяли забезпеченню розвитку мистецько-творчої компетентності дітей.

Оцінкою якості освітнього процесу в ЗДО є аналіз фахової діяльності педагогічних працівників. З метою стану сформованості професійних компетентностей та трудових функцій педагогічного складу було проведено  моніторингове дослідження.

 За результатами проведеної роботи можна зробити висновок, що у ДНЗ педагогічні працівники планують свою діяльність, аналізують її результативність, форми та види планів педагогів з організації освітнього процесу у закладі дошкільної освіти розглядаються та схвалюються педагогічною радою. Всі педагоги застосовують технології та методики, спрямовані на оволодіння здобувачами дошкільної освіти ключовими компетентностями відповідно до вимог базового компонента дошкільної освіти.

Більшість педагогів використовують або створюють освітні ресурси (методичні розробки, презентації, блоги, веб-сайти тощо), мають публікації професійної тематики та оприлюднені методичні розробки.

Під час організації освітнього процесу, незалежно від його форми, використовуються навчальні матеріали державною мовою (крім занять, які згідно з освітньою програмою ЗДО викладаються іноземними мовами). Також вся ділова документація ведеться державною мовою.

Педагогічні працівники системно підвищують педагогічну кваліфікацію, є активними учасниками методичної роботи закладу, беруть участь у діяльності професійних спільнот закладу (робочі, творчі, моніторингові групи), проводять майстер-класи, консультації тощо. Педагоги надають методичну підтримку колегам, обмінюються досвідом (конференції, публікації, майстер-класи, семінари, наставництво)

В ДНЗ налагоджена конструктивна комунікація педагогічних працівників із батьками здобувачів дошкільної освіти в різних формах на принципах взаємоповаги, взаємодовіри, взаєморозуміння, співпраці.

У закладі дошкільної освіти організована система методичної роботи. Методичний простір є інформативним, змістовним, доступним, сучасним; задовольняє потреби педагогів у саморозвитку і професійному самовдосконаленні.

Основною метою професійної діяльності вихователя є організація навчання, виховання та розвитку вихованців під час здобуття ними дошкільної освіти шляхом формування ключових компетентностей відповідно до Державного стандарту дошкільної освіти. Для її досягнення вихователь має формувати та вдосконалювати особистісні компетентності. Результати дослідження дають загальну картину  яка  теоретична база потрібна вихователю для реалізації кожної трудової функції.

Оцінкою якості дошкільної освіти був моніторинг, що дозволило відстежити як відхилення від державних стандартів, так і рівень задоволення освітніх потреб. Протягом року ретельно збиралися та об’єктивно оброблялися інформації моніторингу кожної дитини всіх вікових груп. Відповідно до результатів були зроблені висновки, що показники засвоєння Базового компонента дошкільної освіти за лініями розвитку високі, що дає підстави вважати, що діти засвоїли програму, постійна робота яку проводять педагоги була вагомою та  результативною, як результат – якісна підготовка дітей до навчання в школі.

 Адміністрацією закладу підтримувалися заходи спрямовані на формування позитивного іміджу ЗДО:

ü    Педагогічний колектив отримав Подяку управління освіти і науки СМР за творчу педагогічну діяльність, ініціативність, участь в організації Серпневої конференції педагогічних працівників Сумської МТГ та з нагоди Дня працівників освіти.

ü    Подяка ДНЗ від координаторського кола EdCamp Sumy за партнерський внесок в організацію програми підвищення кваліфікації.

ü    Вихованці закладу отримали сертифікат учасника від командиGlobal Money Week у категорії Ювенали за активну участь в конкурсі «Гроші та добробут у моїй країні».

ü    Є учасниками рекорду України «Найбільша кількість занять доброти» в рамках ІІІ Міжнародного заняття доброти, сертифікат від Благодійного фонду «Щаслива лапа».

ü    Отримали диплом від Української федерації «Спорт заради розвитку» за участь у встановленні Національного рекорду під час проведення Національної руханки в вишиванках до Міжнародного дня вишиванки, до якого доєднались 742 362 учасників та 11206 закладів в рамках Національного проєкту «Цікава Фізкультура – 2.0 Перезавантаження».

ü    За підсумками міського конкурсу сімейних проектів «Еко-класна родина» Деуля Ірина, вихователь разом з онуком Деулею Іваном посіли почесне ІІІ місце. Відповідно до рішення журі, за творчий підхід та оригінальність розкриття тематики Грамотою управління освіти і науки СМР нагороджена Іващенко Людмила, вихователь і її онука Іващенко Злата.

ü    Криворотенко Наталія, завідувач, Деуля Ірина, Москаленко Людмила, Ніколенко Оксана, вихователі, Ткаченко Людмила, Салівон Лілія, учителі-логопеди – отримали Подяки від Сумського педагогічного університету імені А.С.Макаренка за професійний внесок у процес підготовки студентів, активну участь у формуванні практичних вмінь майбутніх фахівців.

ü    Геращенко Наталія, вихователь-методист, нагороджена грамотою Української федерації «Спорт заради розвитку» за участь у встановленні Національного рекорду під час проведення Національної руханки в вишиванках до Міжнародного дня вишиванки.

ü    Будянська Ольга, практичний психолог, нагороджена грамотою Департаменту освіти інауки Сумської обласної державної адміністрації за активну участь у проведенні ХІІІ обласного Психологічного Форуму.

ü    Педагогічні працівники, вихованці є активними учасниками різноманітних конкурсів: «Про підтримку Всесвітньої акції  «Година Землі-2024», Еко –конкурс «Міні Світ у Банці», «Садочок майбутнього очима дитини», «Моя космічна мрія», благодійних акцій: до «Дня Збройних сил України», «Великодній кошиквдячності захиснику», флешмобу: "Красива жінка в формі ЗСУ" - березень 2024р.

Ткаченко Людмила Іванівна, учитель-логопед (у 2024 році отримала звання учитель-методист):

 • 23-24.09.2023 - Виступила спікером у I-му логопедичному форумі «Підвалини та новітні технології в сучасній логопедичній роботі»
 • 21.10.2023 – виступила спікером на семінарі – практикумі «Stop - Заїкання» м. Львів
 • 27.10. 2023 – виступила почесним спікером на «Логофест - 2023» м. Київ
 • 22.11.2023 – співорганізатор логопедичного онлайн - інтенсиву «Диспраксія у дітей дошкільного віку»
 • 24.11.2023 – виступила спікером в онлайн – клубі «НЕЙРО - ЛОГОПЕДІЯ» на онлайн – вебінарі з темою «Подолання заїкання у дорослих»
 • 13.12.2023- виступила організатором онлайн – логоклубу  для вчителів – логопедів м. Сум на тему «Ідеї для ігор для немовленнєвих дітей»
 • 21.12.2023 – спікер на логопедичному інтенсиві для логопедів дошкільної ланки м. Суми «Диспраксія у дітей» з темою «Колективна взаємодія- ложковий масаж»
 • 27.05.2024 – провела гостьову лекцію для студентів 2 курсу першого рівня вищої освіти на тему «Сучасні підходи до корекції заїкання»

Будянська Ольга Анатоліївна, практичний психолог, спікер:

 • на професійній спільноті «Шлях до себе» з темою «Особисті кордони» березень 2024
 •  на психологічному форумі за темою «Де починається НеЯ і закінчується Я»
 • регіональної конференції для шкільних педагогів міні - EdCamp Sumy (спільнота українських освітян) з темою “Екран емоцій” (17.4.2024). Отримала Подяку за експертний внесок в організацію програми підвищення кваліфікації.

Грибініченко Тетяна Петрівна, вихователь - участь в антифейковій грі «НотаЄнота» (командна гра І місце назва команди «Патріотично-інформаційні віртуози»)

Радченко Олена Олександрівна, музичний керівник – участь у флешмобі "Заплетемо серцем Україну" в регіональній конференції міні - EdCamp Sumy - квітень 2024р.

Продовжуємо працювати в рамках проєкту «Підтримай дитину в умовах війни» організованим КУ ІРЦ 1 СМР.

Логопедичну службу закладу представляють вчитель-логопед вищої категорії, звання «учитель-методист», Ткаченко Людмила Іванівна та учитель-логопед та спеціаліст ІІ категорії Салівон Лілія Олександрівна. Протягом навчального року було обстежено 120 дітей та виявлено з порушеннями мовлення 51 дитини. До спеціальних груп було зараховано з важкими мовленнєвими порушеннями 28 дитини, згідно висновку комплексної психолого–педагогічної оцінки розвитку дитини. Звернулись за консультацією та отримали консультативну допомогу 37 сімей. З виправленим мовленням виведено з груп 15 дітей. З покращенням – 2 дитини. Залишено на повторний курс – 11 дітей. Тенденція зростання чистого мовлення залишається на високому рівні.

Для більш ефективної реалізації освітніх завдань для дітей групи компенсуючого типу учителями логопедами, Ткаченко Л.І., Салівон Л.О., застосовувались інноваційні технології такі як «Су-джок», що сприяло  зменшенню захворюваності серед вихованців, активізації психічних процесів, зокрема для концентрації уваги, розвитку мовлення, мислення;  відновлення фізичних сил організму та зняття  напруги; «SEND-ART» - стабілізує емоційний стан дитини. Поряд з розвитком тактильно-кінестетичної чутливості та дрібної моторики, дитина вчиться прислуховуватися до себе та промовляти свої відчуття а це, у свою чергу, сприяє розвитку мовлення, довільної уваги, пам’яті, а головне – дитина із загальним недорозвитком мовлення отримує перший досвід рефлексії (самоаналізу), вчиться розуміти себе та інших; «Міжпівкульні дошки-тренажери» - для розвитку міжпівкульної взаємодії. Також активно в роботу впроваджувались прийоми з розвитку сенсорної інтеграції. Для покращення функцій міжпівкульної взаємодії з дітьми проводилися нейровправи у вигляді поєднання самомасажу з артикуляційною гімнастикою, біонергопластика та використання нейрокилимків, під музичний супровід та без нього. Широко використовувалися кінізіологічні вправи під час різних режимних моментів.

Психологічну службу ЗДО №26 «Ласкавушка» представляє практичний психолог спеціаліст вищої категорії  Будянська Ольга Анатоліївна.

Основним змістом просвітницької роботи практичного психолога ЗДО було:

– інформування з питань запобігання та протидії домашньому насильстві в умовах воєнного стану в Україні;

– формування у здобувачів освіти національних та європейських цінностей;

– популяризація ненасильницької моделі поведінки;

– формування моральної поведінки, активної життєвої позиції, єдності слова і діла в особистості, готовності брати активну участь у житті своєї держави;

– ознайомлення педагогів та батьків здобувачів освіти з основними закономірностями та умовами сприятливого розвитку дитини.

Згідно річного плану роботи психологічної служби ЗДО №26 «Ласкавушка» протягом січня-березня 2024 року було проведено вивчення готовності дітей старшого віку до навчання в школі за комплексом діагностичних завдань «Чарівні перетворення».

Мета дослідження:визначення актуального стану сформованих у дитини  соціально-психологічних навичок в контексті формулювання висновків щодо прогнозів її природнього та гармонійного переходу в нову ситуацію розвитку – початок шкільного навчання в Новій українській школі.

Інструментарій: Піроженко Т.О., Карабаєва І.І., Соловйова Л.І., Хартман О.Ю. Інструментарій оцінювання готовності дитини старшого дошкільного віку до навчання в умовах реформування української школи : методичні рекомендації Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 2023. 36 с.

Програма вивчення включає: комплекс діагностичних завдань «Чарівні перетворення», які застосовуються у форматі ігрової взаємодії та складається з трьох основних завдань, об’єднаних в сценарій.

1 «Придумай гру з іграшкою».

Мета: вивчення розвитку ігрової діяльності, творчої уяви в складанні розповіді.

2. «Шлях до чарівної скриньки»

Мета: оцінка здатності уважно слухати, утримувати в пам’яті словесну інструкцію дорослого і самостійно будувати свої дії згідно з нею, виявляти цілеспрямованість, активність у досягненні мети, готовність долати труднощі, орієнтуватись на аркуші паперу, точно відтворювати зразок.

3. «Чарівні перетворення фігури»

Мета: оцінка розвитку творчої уяви дитини у створенні художнього образу.

Термін проведення: 15.01.2024 – 29.03.2024 року

Всього дітей дошкільного віку - 84

Було обстежено - 74 , що складає 88%

Хлопці - 34 (46%)

Дівчата - 40 (54%)

Кількісний аналіз результатів показав, що:

Увага. Високий рівень - 22%. Середній - 42%, низький -12%

Працездатність, темп роботи, Цілеспрямованість, активність у досягненні мети. Достатній рівень- 100%

Довільність поведінки, здатність утримувати словесну інструкцію, орієнтування на аркуші паперу. Високий 20%. середній - 71%. низький 7%

Ігрова діяльність . Високий -10%. середній - 62%. низький -28%.

Творча уява. Високий- 12%. середній -62%.низький - 22%.

Високу тривожність мають - 7% дітей (4% - хлопчики).

Узагальнені результати психологічного обстеження дітей старшого дошкільного віку та рівень засвоєння вихованцями знань, розвиток їх умінь і навичок свідчать, що кількість дітей, які мають достатньо сформований рівень розвитку пізнавальних інтересів і пізнавальної діяльності мають 84% , що у порівнянні з попереднім роком на  виріс на 5%. Це дає підстави зробити висновок про ефективність налагодженої системи роботи з цього напрямку.

Рівень розвитку дрібної моторики виріс на 25% в порівнянні з попереднім навчальним роком.

Найбільші складнощі діти зазнають у завданнях придумати гру самостійно, розподілити ролі і програти певні ситуації з обраними іграшками. Гра сприяє вдосконаленню дитячого організму вцілому, фізичному розвитку, розвиває уяву та творче мислення. Допомагає у спілкуванні та соціальних зв’язках.

Тому саме розвитку ігрової діяльності важливо приділити увагу у наступному навчальному році

Для виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей дошкільного віку в закладі щорічно організовувалась гурткова робота на безоплатній основі. Але в цьому навчальному році із різноманітті гурткової роботи залишився гурток англійської мови для дітей старшого дошкільного віку.

Гурток англійської мови під керівництвом вихователя Покутної Ірини Григорівни для дітей 5-ти, 6-ти років проводиться з усіма дітьми даної вікової категорії за окремим графіком. Практичною ціллю навчання дошкільників англійської мови було формування елементарної англомовної комунікативно-мовленнєвої компетенції відповідно до вимог варіативної складової  Базового компонента дошкільної освіти.

Результатом роботи гуртка є розуміння дитиною багатомовності та політкультурності в сучасному світі. Діти свідомо сприймають іноземну мову як інструмент отримання нової інформації та контактування. Виявляють здатність застосовувати набуті знання та вміння іншомовного спілкування в нових умовах, умовах школи.

Дана робота забезпечує персональний шлях реалізації особистісного потенціалу вихованців. 

В умовах військового стану була налагоджена тісна взаємодія із батьками вихованців. Зокрема рекомендації та консультації з батьками вихованців щодо організації освітньої діяльності вдома, розпорядку дня, харчування дитини тощо. Інструментами спілкування стали електронна пошта, різні чати, відеоконференції в online режимі та соціальна мережа Viber.  В рамках цієї роботи проведено тематичні консультації, бесіди, батьківські збори у всіх вікових групах з питань адаптації дітей раннього та молодшого віку до умов ЗДО, готовності до навчання в школі, гігієни та харчування дітей, прав дитини та попередження насильства с сім'ї, вікових та індивідуальних особливостей розвитку дошкільників.

Батьківська громадськість активно залучалась до управлінської діяльності закладу, процесу підвищення якості освіти, а саме до проведення онлайн батьківських зборів, зустрічей з головами та членами батьківських комітетів з адміністрацією закладу з різних організаційних питань.

У ЗДО постійно проводиться робота щодо протидії булінгу в закладі. Педагогічний колектив забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування). Видано відповідні накази, розроблено всі відповідні документи щодо протидії булінгу, інформація розміщена на сайті ЗДО та в інформаційних куточках. На нарадах при завідувачу, педагогічних радах, виробничих нарадах постійно виноситься питання щодо протидії булінгу в закладі. Проводилася просвітницька та профілактична робота з деструктивними сім’ями.

За минулий навчальний рік у ЗДО не зафіксовано жодного випадку булінгу.

 • Протягом 2023/2024 навчального року адміністрацією були вжиті заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази, залучення додаткових джерел фінансування ЗДО.
 • Проведено капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття на суму – 3755891, 71 грн.
 • Лабораторне дослідження води питної – 829,49 грн.
 • Повірка гігрометрів – 1436,83 грн.
 • Послуги з технічного обслуговування пожежних кран-комплектів – 1200 грн.
 • Послуги з перезарядки вогнегасників – 2680,00 грн.
 • Послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх і зовнішніх мереж – 2740,84 грн.
 • Послуги з вивезення опалого листя – 4000,00 грн.
 • Послуги з дератизації, дезинсекції – 5448,00 грн.
 • Послуги з вивезення сміття – 8248,33 грн.
 • Послуги з проведення лабораторного контролю стічних вод – 10000, 00 грн.
 • Послуги з проведення дослідження піску на гельмінти – 685,87 грн.
 • Послуги з технічного обслуговування системи вентиляції – 10000,00 грн.
 • Послуги з промивки та гідравлічного випробовування водопідігрівача – 5496,00 грн.
 • Послуги з промивки та гідравлічного випробовування системи опалення – 6488,00 грн.
 • Охорона (тривожна кнопка) – 4800,00 грн.
 • Ремкомплекти для електричних плит на харчоблоці – 14874,00 грн.
 • Фарба, паркетний лак, розчинники, пензлики, валики  – 10736,66 грн.
 • Будівельний матеріал для ремонту тепломережі – 11138,74 грн.
 • Рукав пожежний – 800 грн.
 • Електронні ваги на харчоблок – 7500 грн.
 • Світильники LED для групових кімнат, розетки, вимикачі – 6483,87 грн.
 • Змішувачі води – 3405,96 грн.
 • Медикаменти та перевיִязувальні матеріали – 2617, 92 грн.
 • Лічильник теплової енергії – 25208,00 грн.
 • Термінал для збору та передачі даних теплової енергії – 13500 грн.
 • Чашки дитячі – 1954,50 грн.
 • Чистячи,миючі, пральний порошок, дезінфекційні засоби, туалетне та господарське мило – 39015,31 грн.

Згідно із Законом України «Про охорону праці», Інструктивно-методичних рекомендації «Організація роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» додані до листа МОН від 14.02.2019 № 1/11-1491 у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки життєдіяльності дітей та учасників освітньо-виховного процесу, а також ведуться документи, що регулюють питання охорони праці та безпеки життєдіяльності в ЗДО.

Згідно із Законом України «Про охорону праці», Інструктивно-методичних рекомендації «Організація роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» додані до листа МОН від 14.02.2019 № 1/11-1491.у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки життєдіяльності дітей та учасників освітньо-виховного процесу, а також ведуться документи, що регулюють питання охорони праці та безпеки життєдіяльності в ЗДО.

У дошкільному закладі здійснюється соціальний захист працівників. У квітні 2024 року між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір на 2024-2026 роки. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин. Щодо соціально-трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників. Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються. У 2023 - 2024 н.р. вчасно виплачувалася заробітна плата, також відбувалось преміювання працівників відповідно до Положення про преміювання працівників.

Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників освітньо-виховного процесу здійснюються згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці.

 Організовано проводились при прийомі на роботу і періодичні (двічі на рік) безкоштовні медичні огляди працівників.

За період роботи 2023/2024 н.р. травматичних та нещасних випадків з співробітниками на робочому місці зафіксовано не було. Стан дитячого травматизму – 0, мікротравми -1.

При складанні річного плану роботи планувалися заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров’я дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму. Забезпечено проведення первинного, періодичного та інших видів інструктажів з техніки безпеки.

У ЗДО проводиться системна робота щодо забезпечення виконання вимог Конституції України, Закону України «Про звернення громадян» та Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», постанови КМУ «Про затвердження класифікатора звернень громадян», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (зі змінами).

Особистий прийом громадян здійснюється завідувачем ЗДО Криворотенко Н.О. та його заступниками: Геращенко Н.А., вихователем-методистом, Матяш А.Г., заступником завідувача господарства згідно з функціональними обов’язками.

Контроль за організацією роботи зі зверненнями громадян здійснює безпосередньо завідувач. Визначено відповідальну особу за ведення документації зі зверненнями громадян. Письмові пропозиції, заяви, скарги громадян, що надходять до закладу реєструються в установленому порядку.

На вході та в приміщенні ЗДО розташовано інформаційні куточки на яких розміщується довідкова інформація для громадян.

Усі звернення громадян реєструються відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцево


Розповісти у: facebook