ЛАСКАВУШКА

заклад дошкільної освіти №26
Центр розвитку дитини, м. Суми
Про нас » Результати моніторингу

Результати моніторингу якості освіти

11.07.2023   Роздрукувати  

 Під час підсумкового контролю за результатами діяльності закладу за навчальний рік здійснюється анкетування педагогів з метою визначення їхніх професійних потреб, прогнозування методичної роботи, що дає змогу розробити індивідуальний проєктний план розвитку професійної компетентності для кожного педагога та окреслити пріоритети діяльності закладу на наступний навчальний рік.

Анкети педагогів для прогнозування методичної роботи та узагальнені матеріали індивідуальних проєктних планів розвитку педагогів зберігаються у методичному кабінеті.

 Моніторингове дослідження проводилось шляхом анкетування педагогів за критеріями визначеними відповідно до Наказу Мінекономіки України від 19.10.2021 №755-21 "Про затвердження професійного стандарту "Вихователь закладу дошкільної освіти".

   

 

 Основною метою професійної діяльності вихователя є організація навчання, виховання та розвитку вихованців під час здобуття ними дошкільної освіти шляхом формування ключових компетентностей відповідно до Державного стандарту дошкільної освіти. Для її досягнення вихователь має формувати та вдосконалювати особистісні компетентності. Результати дослідження дають загальну картину  яка  теоретична база потрібна вихователю для реалізації кожної трудової функції.

Оцінкою якості дошкільної освіти був моніторинг, що дозволило відстежити як відхилення від державних стандартів, так і рівень задоволення освітніх потреб. Протягом року ретельно збиралися та об’єктивно оброблялися інформації моніторингу кожної дитини всіх вікових груп. Відповідно до результатів були зроблені висновки, що показники засвоєння Базового компонента дошкільної освіти за лініями розвитку.

 Моніторинглве дослідження проводилося за допомогою засобів та методів визначених у методичному посібнику "Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з базовим компонентом дошкільної освіти" (за загальною редакцією Н.М.Шаповал, О.М.Кулик, Т.В.Киричук, упорядкування, 2021).

Порівняння рівня сформованості компетентностей дітей дошкільного віку, виконання Базового компонента дошкільної освіти за підсумками навчального року  дає підстави вважати, що діти засвоїли програму, постійна робота яку проводять педагоги була вагомою та  результативною, як результат – якісна підготовка дітей до навчання в школі. Вже декілька років поспіль показники засвоєння вимог базового компонента високі.

 


Розповісти у: facebook