ЛАСКАВУШКА

заклад дошкільної освіти №26
Центр розвитку дитини, м. Суми
Про нас » Результати моніторингу

Результати моніторингу якості освіти

04.06.2024   Роздрукувати  

Основною метою професійної діяльності вихователя є організація навчання, виховання та розвитку вихованців під час здобуття ними дошкільної освіти шляхом формування ключових компетентностей відповідно до Державного стандарту дошкільної освіти. Для її досягнення вихователь має формувати та вдосконалювати особистісні компетентності. Результати дослідження дають загальну картину  яка  теоретична база потрібна вихователю для реалізації кожної трудової функції.

Оцінкою якості дошкільної освіти був моніторинг, що дозволило відстежити як відхилення від державних стандартів, так і рівень задоволення освітніх потреб. Протягом року ретельно збиралися та об’єктивно оброблялися інформації моніторингу кожної дитини всіх вікових груп. Відповідно до результатів були зроблені висновки, що показники засвоєння Базового компонента дошкільної освіти за лініями розвитку.

Порівняння рівня сформованості компетентностей дітей дошкільного віку, виконання Базового компонента дошкільної освіти за підсумками навчального року  дає підстави вважати, що діти засвоїли програму, постійна робота яку проводять педагоги була вагомою та  результативною, як результат – якісна підготовка дітей до навчання в школі. Вже декілька років поспіль показники засвоєння вимог базового компонента високі.

З метою вивчення та об’єктивної оцінки ефективності функціонування внутрішньої системи діяльності дошкільного закладу та відповідно до плану роботи Сумського ДНЗ №26 «Ласкавушка» у період з 1 по 30 листопада 2023 року було проведено самооцінювання освітніх та управлінських процесів.

 Відповідно до рекомендацій Служби якості освіти України було розроблено форми спостереження за освітнім середовищем у Сумському дошкільному навчальному закладі (центр розвитку дитини) №26 «Ласкавушка» Сумської міської ради за чотирма напрямами до яких увійшли 14 вимог, 36 критеріїв та 68 індикаторів.

 Оцінюванням проводилося за 4-ри рівневою шкалою, де «В» - висовий рівень, «Д» - достатній рівень, «С» - середній рівень, «Н» - низький рівень

 Результат проведеного самооцінювання показав, що:

І. Напрям «Освітнє середовище закладу дошкільної освіти»

За результатами проведеної роботи можна зробити висновок, що у ДНЗ створено належні умови на території, у будівлі та приміщеннях закладу, вони безпечні та комфортні. Заклад дошкільної освіти має приміщення з необхідним обладнанням для забезпечення освітнього процесу та життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти відповідно до типу та профілю закладу. Працівники закладу дошкільної освіти обізнані з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх. Також у закладі дошкільної освіти створено умови для якісного харчування здобувачів дошкільної освіти та створено умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я вихованців.
 Але разом з тим є ряд недоліків, а саме:
Огорожа потребує заміни на деяких участках по периметру ДНЗ.
На території закладу наявні доріжки з асфальтним  нерівномірним покриттям.
На першому поверсі не передбачено груповий осередок для інклюзивної групи (на момент проведення внутрішнього моніторингу у ДНЗ відсутня інклюзивна група.).
У ДНЗ не забезпечено:
пологий вхід, пандус, мобільні платформи;
дверний прохід, що забезпечує можливість проїзду візком;
можливість безперешкодного пересування між поверхами для людей з обмеженими можливостями;
контрасне маркування на стінах та підлозі;
візуалізація призначення приміщень;
рельєфне та контрастне маркування перед та на кінці сходової частини.
У ДНЗ не облаштовано ресурсну кімнату.
Осередок конструювання (Лего) та музичний осередок потребують покращення (поповнення відповідними матеріалами).
Облаштування предметно- просторового розвивального середовища для дітей з ООП потребує покращення, відповідно до вимог Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

ІІ. Напрям ««Здобувачі дошкільної освіти». Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду»

  • За результатами проведеної роботи можна зробити висновок, що у ДНЗ реалізується державний стандарт, здійснюється внутрішній моніторинг розвитку компетентності здобувачів дошкільної освіти, дотримуються вимог розпорядку дня та навчання, організація життєдіяльності, рухової активності дітей.
 Разом з тим деякі питання потребують покращення, а саме:
-         не достатньо створено умов для впровадження додаткових організаційних форм освітнього процесу – гуртки, студії, секції (відсутність окремих кабінетів, залів тощо);
-         в штатному розписі відсутні посади керівників гуртків;
-         на момент перевірки відсутні плани роботи гуртків, студій, секцій (у зв’язку з відсутністю кадрового забезпечення).

 

ІІІ. Напрям «Фахова діяльність педагогічних працівників закладу дошкільної освіти»

За результатами проведеної роботи можна зробити висновок, що у ДНЗ педагогічні працівники планують свою діяльність, аналізують її результативність, форми та види планів педагогів з організації освітнього процесу у закладі дошкільної освіти розглядаються та схвалюються педагогічною радою. Всі педагоги застосовують технології та методики, спрямовані на оволодіння здобувачами дошкільної освіти ключовими компетентностями відповідно до вимог базового компонента дошкільної освіти.
Більшість педагогів використовують або створюють освітні ресурси (методичні розробки, презентації, блоги, веб-сайти тощо), мають публікації професійної тематики та оприлюднені методичні розробки.
Під час організації освітнього процесу, незалежно від його форми, використовуються навчальні матеріали державною мовою (крім занять, які згідно з освітньою програмою ЗДО викладаються іноземними мовами). Також вся ділова документація ведеться державною мовою.
Педагогічні працівники системно підвищують педагогічну кваліфікацію, є активними учасниками методичної роботи закладу, беруть участь у діяльності професійних спільнот закладу (робочі, творчі, моніторингові групи), проводять майстер-класи, консультації тощо. Педагоги надають методичну підтримку колегам, обмінюються досвідом (конференції, публікації, майстер-класи, семінари, наставництво)
В ДНЗ налагоджена конструктивна комунікація педагогічних працівників із батьками здобувачів дошкільної освіти в різних формах на принципах взаємоповаги, взаємодовіри, взаєморозуміння, співпраці.
У закладі дошкільної освіти організована система методичної роботи. Методичний простір є інформативним, змістовним, доступним, сучасним; задовольняє потреби педагогів у саморозвитку і професійному самовдосконаленні.
 
Разом з тим деякі питання потребують покращення, а саме:
-         недостатня робота з оприлюднення робіт, які висвітлюють професійні надбання вихователів та спеціалістів;
-         потребує вдосконалення робота, яка спрямована на проведення групових, індивідуальних консультацій, школи молодих батьків, зустрічі з цікавими людьми.

IV. Напрям «Управлінські процеси закладу освіти»

За результатами проведеної роботи можна зробити висновок, що у ДНЗ є план роботи на навчальний рік та літій період та сформована й функціонує внутрішня система забезпечення якості освіти.
Керівник закладу сприяє створенню психологічно комфортного середовища. Психологічний клімат у колективі забезпечує ефективну взаємодію освітнього колективу загалом і, зокрема кожного його члена з оточенням.
Заклад дошкільної освіти оприлюднює інформацію про свою діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах – сторінка у Facebook, веб-сайт закладу та створені вайбер-групи та спільноти кожної вікової групи. Також відповідальна особа по ДНЗ забезпечує змістовне наповнення та вчасне оновлення інформаційних ресурсів закладу (інформаційні стенди, сайт закладу освіти, сторінки у соціальних мережах).
Завідувач закладу дошкільної освіти формує штат закладу, залучаючи кваліфікованих педагогічних та інших працівників відповідно до штатного нормативів та типу закладу. Керівник застосовує заходи матеріального та морального заохочення до педагогічних працівників з метою підвищення якості, саморозвитку, здійснення інноваційної освітньої діяльності, відповідно створено умови для підвищення кваліфікації, впровадження педагогічними працівниками інновацій в освітній процес.
У ЗДО створюються умови для реалізації прав і обов’язків учасників освітнього процесу та розвитку громадського самоврядування, встановлено режим роботи закладу дошкільної освіти. Режим роботи закладу дошкільної освіти враховує потреби учасників освітнього процесу, особливості діяльності закладу.
Керівник постійно вживає заходів щодо утримання у належному стані будівель, приміщень, обладнання для створення якісних умов діяльності закладу.
Заклад дошкільної освіти впроваджує та дотримується політики академічної доброчесності.
Керівник закладу дошкільної освіти сприяє формуванню у працівників та батьків здобувачів дошкільної освіти негативного ставлення до корупції.
 
Разом з тим деякі питання потребують покращення, а саме:
Наразі у стані розроблення знаходиться документ щодо стратегічного розвитку ЗДО.
Відсутні заявки до засновника на оновлення зношеного обладнання.
Розповісти у: facebook