ЛАСКАВУШКА

заклад дошкільної освіти №26
Центр розвитку дитини, м. Суми
Освітня діяльність » Спеціалісти ДНЗ » Логопед » Для дітей всіх вікових категорій

Для дітей всіх вікових категорій

27.04.2020   Роздрукувати  

 

Вправи на зняття м'язової напруги

«Поза спокою»

Сісти ближче до краю стільця, опертися на спинку, руки вільно покласти на коліна, ноги злегка розставити. Логопедові необхідно вимовляти формулу загального спокою повільно, тихим голосом, із тривалими паузами.

Всі уміють танцювати ,
І стрибати, й малювати 
Та не всі іще уміють
Розслаблятись, спочивати.
Є у нас ще гра така —  
Дуже легка і проста,
Уповільнюється рух,
І зникає все навкруг...
І стає нам зрозумілим,
Що розслаблення нам миле!
 
«Чарівний сон»: діти у позі спокою, очі закриті, логопед тихим голосом,
повільно, з довгими паузами дає формулу загального спокою. Окремі формули навіювання повторюються 2-3 рази зі зміною логічного наголосу.
Вії опускаються…Очі закриваються…Ми спокійно відпочиваємо…/2 рази/
Сном чарівним засинаємо…Дихається легко…спокійно…глибоко…
Наші руки відпочивають…Ніжки теж відпочивають…
Відпочивають…Засинають…/2 рази/
Шийка лінива, розсла-а-бле-на…
Губи трішки відкриваються…Все чудово розслабляється…/2 рази/
І слухняний наш язик бути розслабленим вже звик…/2 рази/
Ми спокійні завжди!/2 рази/
Говоримо завжди не поспішаючи, красиво, сміливо!../2 рази/
 Кожного дня – завжди і всюди, на заняттях і «на людях»,
Голосно, чітко розмовляємо, ніколи ми не поспішаємо!
Дуже легко нам розмовляти! І не хочеться вже поспішати!
Так спокійно і приємно говорити дуже чемно!
 Дихається легко…спокійно…глибоко…
Довга пауза. Діти виводяться з «Чарівного сну»:
Ми спокійно відпочивали, сном чарівним засинали…
Голосніше, швидше, енергійніше:
Так гарно нам відпочивати! Але час уже вставати!
Міцно кулачки стискаймо, їх ми вище піднімаймо.
Потягніться! Посміхніться! В очі другу подивіться!

Вправа «Пружинки»

В. п. - Діти сидять на стільцях. Логопед: «Діти, уявіть собі, що пальці ніг ви поставили на пружинки. Вони підстрибують угору та відштовхують носочки. Притиснемо ці пружинки. Ноги в напрузі, їм важко. Відпустіть пружинки (пальці ніг трохи піднялись, п’ятки залишились на підлозі). Ногам стало легко, вони відпочивають (діти роблять спокійний вдих- видих). А тепер те саме робіть під віршований супровід

Ну і дивні ці пружинки,
Що впираються в ботинки.
Ти носочки опускай,    
На пружинки натискай.
Дужче, дужче натискай,
Потім вже відпочивай.

 Вправа «Кулачки»

Руки на колінах
Стисну в кулачки.
Міцно із напругою
Тримаю - раз, два, три.
Потім вільно відпускаю
І отак відпочиваю.
Як приємно без напруги,
Хай лежать спокійно руки.

 Вправа «Сніговик»

Дорослий: Уявіть що кожний з вас щойно зліплений сніговичок (тіло напружене, тверде)

Дорослий: Прийшла весна, пригріло сонечко і сніговик почав танути (Спочатку «тане» і нахиляється голова, потім опускаються руки, нахиляється тулуб і так далі. В кінці вправи дитина м’яко падає на підлогу й імітує калюжу. Необхідно розслабитись).

Дорослий: Пригріло сонечко, вода в калюжі випарувалась та перетворилася у легку хмаринку (дитина повільно підводиться).

Дорослий: Подув легенький вітерець (дитина подовжено дує) і поплила хмаринка по небу (дитина плавними рухами імітує політ хмаринки).

Вправа «Дерево»

В. п.- сидячи навприсядки, сховати голову в коліна, обхватити їх руками. Дорослий: Уявіть що ви зернятко, яке поступово проростає та перетворюється у дерево. Повільно розправте тулуб, підійміть руки до гори та потягніться. Подув вітерець – ви розгойдуєтесь, як дерево

Артикуляційні вправи:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=GW1RpthklBU&fbclid=IwAR1BCrM56QaGOpYp5n9MR1DhDKcyXn07QT82ZtMNKDt12Y-KT3zzG5dUC_Y

 2. https://www.youtube.com/watch?v=HHBPSs-Xbpg&fbclid=IwAR2dw1jJnBAyaOHckiwobvJsbWoC5VHSAZpsDs7njSXV7pOUnOWzbCaKTXE#menu

Дихальні вправи

Для дітей дошкільного віку дихальну гім­настику проводять в образно-ігровій формі. Навантаження поступово збільшують, усклад­нюючи вправи та збільшуючи число їх повто­рень.

Із молодшими дошкільниками, з огляду на незавершеність формування їхньої дихаль­ної системи, дихальні вправи виконують у по­вільному й середньому темпі, повторюючи їх 4  — 5 разів.

 У старшому дошкільному віці впра­ви слід виконувати в середньому темпі, збіль­шуючи кількість повторень до 6 — 8.

Для результативності дихальної гімнасти­ки необхідно дотримуватися таких правил:

 • виконувати вправи із задоволенням, адже позитивні емоції самі по собі ма­ють значний оздоровчий ефект;
 • концентрувати увагу на диханні, що збільшує позитивний ефект вправи;
 • вдихати носом, а видихати через рот, і в жодному разі не затримувати, про­те й не виштовхувати повітря;
 • під час вдиху стежити за тим, щоб пле­чі не піднімалися — важливо утриму­вати тіло в розслабленому стані;
 • більш повільно і плавно видихати по­вітря, щоб щоки не роздувалися;
 • вдих має бути гранично активний, а видих — абсолютно пасивний;
 • не проводити дихальну гімнастику за 20 хвилин до прийому їжі й протягом години після нього;
 • комплекси вправ слід варіювати проводити кілька разів на день по 2— 3 хвилини.

Правильний вибір вправ дихальної гім­настики з урахуванням вікових особливостей дітей сприяє не лише їх фізичному оздоров­ленню, а й стабілізації психоемоційного стану. Навіть дворічні малюки із задоволенням вико­нуватимуть дихальні вправи, якщо при цьому використати ігровий прийом чи імітацію. Ска­жімо, запропонуйте дитині уявити себе пові­тряною кулькою чи хом'ячком.

Вправа «Повітряна кулька». 

Запропонуйте дитині лягти на підлогу і покласти руки на животик, уявивши, що замість животика — повітряна куль­ка. Тепер повільно надуваємо кульку, тобто живо­тик, а після того, як мама плесне в долоні (через

5  секунд), — кульку здуваємо. Повторити цю впра­ву можна 5 разів, виконуючи разом з малюком.

Вправа «Хом'ячок». Ця вправа дуже подо­бається дітям, адже вона проста й дуже весела. Запропонуйте малюкові зобразити хом'ячка, на­дувши щічки, і пройтися так 10 кроків. Відтак по­вернутися і ляснути себе долоньками по щічках, випустивши повітря. А потім пройти ще кілька кроків, дихаючи носом, ніби винюхуючи нову їжу для наповнення щічок. Повторіть кілька разів. Сміх і веселощі — гарантовано.

Дитині молодшого дошкільного віку за­пропонуйте уявити себе носорогом, який дихає по черзі через одну ніздрю. Або влаштуйте зма­гання, уявивши, що ви спускаєтеся на дно оке­ану, як справжні водолази. Наскільки дитина зможе затримати дихання? А ще запропонуйте уявити себе вітром чи квіткою.

Вправа «Вітер». Запитайте в дитини, як шу­мить вітер? А ось так! Вдих носиком, видих роти­ком. Долонька часто торкається ротика, і дитина без голосу вимовляє «звук індіанця» — це шумить вітер. Вправу слід повторити 3 — 4 рази.

Вправа «Квітка». Запропонуйте дитині уяви­ти, що вона на поляні, вкритій квітами. Ось вона нюхає запашну квітку — вдих носиком. Видих ро­тиком зі звуком «а-а-а» — як пахне квітка! Запро­понуйте малюкові понюхати 4 — 5 квіточок.

Для дітей старшого дошкільного віку ди­хальна гімнастика стає грою, яку можна орга­нізувати скрізь. Наприклад, можна «побулькати» в склянку з водою через трубочку. Фахівці стверджують, що це чудова вправа для дихан­ня. Запропонуйте дитині пускати мильні буль­башки — це теж чудова гра і тренування ди­хальної системи.

Дітям дошкільного віку легше правильно виконати дихальну вправу, коли її виконання передбачає промовляння певних звуків. Ска­жімо, можна покричати, як індіанці, прикри­ваючи рот рукою, чи прокукурікати, імітуючи півня... Ігор з елементами звукових дихальних вправ — безліч, потрібно лиш трохи фантазії.

Крім того, звукова гімнастика дуже ко­рисна при різних захворюваннях дихальних шляхів, зокрема при астматичному бронхіті та бронхіальній астмі, які супроводжуються спазмами. Адже під час вимови приголосних звуків (п, т, к, ф, з) голосові зв'язки починають вібрувати, і ця вібрація передається на дихаль­ні шляхи й легені. За допомогою такої вібрації відбувається розслаблення спазмованих брон­хів і бронхіоли.

Ось декілька звукових вправ.

Вправа «Трубач». Імітуючи трубача, викону­вати вправу сидячи, кисті рук затиснути в трубоч­ку, підняти догори. Повільно видихаючи, голосно промовляти «п-ф-ф-ф». Повторити 4 — 5 разів.

Вправа «Півень». Стати прямо, ноги нарізно, руки опустити. Підняти руки в сторони, а потім плескати ними по стегнах. Видихаючи, промовля­ти «ку-ку-рі-ку». Повторити 5 — 6 разів.

Вправа «Заблукав». Стоячи рівно, руки складені біля рота як рупор. Робимо повільний вдих, на видиху вимовляємо: "АУ ....".

Вправа «Задуй свічку» Робимо вдих і затримуємо дихання. Складаємо губи трубочкою і видихаємо з силою три рази, остуди уявну свічку, промовляючи під час видиху: «Фу, Фу ...».

Вправа «Кульбабки» Глибокий вдих через ніс — затримка дихання — сильний тривалий видих: «Ф-ф-ф-ф-ф». Вправу можна проводити під час прогулянки у парку, садку, лісі, коли відцвітають кульбабки. Дмухнути на кульбабку так, щоб злетіли всі пушинки, здути пухнасті парасольки за 3—4 рази. Можна виконувати вправу із зоровою опорою на картинку, здуваючи уявні пушинки з кульбабки

Вправа «Звукові нахили». Нахили тулуба в сторони на видиху зі звуками «м» і «н»

Вправа «Човник». Налийте у миску воду. Зробіть паперовий або пінопластовий кораблик та покладіть його на воду. Запропонуйте дитині подути на кораблик: спочатку довгим струменем повітря, наче вимовляючи звук [ф], а потім переривчасто, наче вимовляючи звук [п-п-п-п].

 Вправи для розвиток носового дихання

Вправа 1 Широко відкрити рот і подихати носом.

Вправа 2 Закрити праву ніздрю пальцем – вдихнути і видихнути через ліву, потім навпаки. Вдихнути і видихнути через кожну ніздрю по черзі.

Вправа 3 Виконати вдих через одну ніздрю, видих – через іншу ніздрю, потім навпаки.

Вправа 4 Широко відкрити рот – вдих, видихнути через ніс.

Вправа 5 Виконати вдих через ніс, видихнути тільки через одну ніздрю, другу притримувати пальцем.

Вправа 6 Виконати вдих через ніс, поштовхоподібно видихнути через ніс. Вправа 7 Виконати вдих через ніс, а потім видихнути через нещільно зімкнені губи:

 • плавно
 • з проміжками поштовхоподібно
 • з посиленням видиху в кінці.

Вправа «Ніс - рот»

Вдих та видих через ніс.
Вдих через ніс, видих через рот.
Вдих через рот, видих через ніс.
Вдих через рот, видих через рот.

 Посилання на відео ютуб https://www.facebook.com/100005241768969/videos/1404084339776278


Розповісти у: facebook В контакте Twitter LiveJournal