ЛАСКАВУШКА

заклад дошкільної освіти №26
Центр розвитку дитини, м. Суми

Логопед

        НАКАЗ МОН України від 02.02.2002 "Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при ввивченні окремих предметів у загальоосвітніх навчальних закладах"

Поради батькам:

Для дітей старшого дошкільного віку
Для дітей всіх вікових категорій
 
 
 
Вчитель-логопед дошкільного навчального закладу:
 • Планує і здійснює навчально-корекційну роботу з дітьми, які мають вади в мовленні, з урахуванням характеру мовних порушень, вікових, індивідуальних особливостей, забезпечує умови для здійснення навчально-корекційної роботи.
 • Своєчасно обстежує мову дітей.
 • Проводить групову, підгрупову і індивідуальну корекційну роботу з подолання вад звуковимови.
 • Планує і проводить фронтальні логопедичні заняття та забезпечує їх дидактичними матеріалами.
 • Складає перспективний та щоденний план корекційної роботи з дітьми відповідно до мовних вад.
 • Використовує активні форми й засоби активізації розвитку мови, фонематичного сприймання, попередження дизграфії, усунення заїкуватості.
 • Забезпечує умови для засвоєння дітьми навчальних та компенсаційно-корекційних програм з урахуванням порушень, вікових індивідуальних особливостей дітей.
 • Вивчає і фіксує динаміку розвитку мови дітей, планує напрямки навчання, виховання та реабілітації кожної дитини.
 • Відвідує всі види занять в логопедичній групі для забезпечення сумісної роботи з вихователем по виправленню вад звуковимови.
 • Надає консультативну допомогу педагогічним працівникам закладу, а також батькам вихованців.
 • Бере участь в усіх формах роботи з кадрами дошкільного навчального закладу і методичних об’єднаннях міста.
 • Забезпечує поповнення логопедичного кабінету методичними, дидактичним, розвиваючими посібниками, підбирає й виготовляє дидактичний матеріал щодо проведення корекціної роботи з розвитку мовлення дітей.
 • Систематично підвищує професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.
 • Настановленням та особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, батьків, жінки, культурно-національних, духовних, цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища.
 • Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя.
 • Виконує доручену роботу сам і не передоручає її іншим особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством і за погодженням із завідуючим дошкільним навчальним закладом.

Розповісти у: facebook