ЛАСКАВУШКА

заклад дошкільної освіти №26
Центр розвитку дитини, м. Суми
Про нас » Моніторин якості освіти в ЗДО

Моніторин якості освіти в ЗДО

03.02.2021   Роздрукувати  
      В дошкільному навчальному закладі всі педагоги, залучені до освітнього процесу, проводять моніторинг рівня досягнень та засвоєння програмних вимог. Особливостями проведення обстеження, як у ІІ півріччі минулого так і у поточному навчальному році є врахування організованої дистанційної форми проведення освітнього процесу у зв’язку із оголошеним загальнонаціональним карантином з 12.03.2020 року та відновлення роботи ДНЗ у адаптивному режимі під час карантину у зв’язку з поширенням захворювання на COVID-19.
      Для проведення цілеспрямованого і повного комплексного оцінювання рівня засвоєння програмового матеріалу дошкільниками педагоги оцінювали досягнення дітей за показниками (критеріями, моделями) всіх семи освітніх ліній: «Гра дитини», «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природньому довкіллі», «Дитина у світі культури», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини». Для кожної вікової групи ці критерії індивідуальні, добирають їх з усіх розділів освітньої програми, узгоджуючи з освітніми лініями Базового компонента дошкільної освіти. Таблиці оцінювання скомпоновані відповідно до віку дитини (молодший дошкільний вік, середній дошкільний вік, старший дошкільний вік). Для стимулювання розвитку дітей і своєчасного виявлення та усунення недоліків в освітньому процесі моніторинг рівня досягнень здійснюється тричі на рік (вересень, січень, травень).
     Під час комплексного оцінювання педагоги враховували три основні принципи: активність дистанційної роботи дитини, створення умов для розкриття певних знань, максимальна реалізація навичок дитини, спрямованість на підвищення результативності освітнього процесу. Також педагоги дотримувались певного алгоритму: використання діагностичного інструментарію; використання методів і прийомів (методика обстеження), які допомагають виявити фактичний різнобічний рівень розвитку дитини; за результатами освітньої роботи – визначення рівня засвоєння знань (високий, достатній, середній, низький).
Для здійснення моніторингу педагоги проводили: спостереження за дітьми, міні-заняття, дидактичні ігри та вправи, розвивальні ігри, бесіди. Також використовували доручення, як один із видів природного експерименту, вивчали результати художньо-продуктивної діяльності дошкільнят (малювання, аплікації, конструювання, художньої праці, мовленнєвої творчості).
Отримані результати дали педагогам змогу визначити, які з тем засвоєні дітьми, а з яких у необхідне посилення роботи та коригування матеріалу, перегляд запланованих форм роботи, тем, тощо.
Отже, в результаті проведеної роботи на початок навчального року маємо такі якісні показники моніторингу рівня досягнень вихованців ДНЗ:
 
 
 
 
Початкові якісні показники засвоєння програмних вимог Базового компоненту дошкільної освіти на початок 2020/21 навчального року
 
    Протягом наступного навчального року педагогами буде проведено освітню роботу, яка буде спрямована на покращення показників рівня формування компетенцій дітей з урахуванням дистанційної форми освіти у минулому навчальному році.
Особливої уваги буде надано корекційно-відновлювальній роботі у групах компенсуючого типу, де діти мають особливості мовленнєвого розвитку, необхідно продовжувати роботу над формуванням компетентностей освітньої лінії «Мовлення дитини» (фонетичної, елементів грамоти, лексичної, граматичної, діалогічної, монологічної, мовленнєвої та комунікативної) у межах виконання річних задач закладу освіти.

Розповісти у: facebook В контакте Twitter LiveJournal