ЛАСКАВУШКА

заклад дошкільної освіти №26
Центр розвитку дитини, м. Суми
Методична робота » Права дитини » Дитина унікальна особистість

Дитина унікальна особистість

29.01.2015   Роздрукувати  

Дитина - унікальна особистість

Статті Конвенції ООН про права дитини, що захищають унікальність дитини

Стаття 1. Визначення поняття дитини

Дитиною є кожна людина до досягнення нею 18-річного віку.

Стаття 2. Усунення дискримінації

Кожна дитина повинна бути наділена всіма правами незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, національного або соціального походження, майнового стану та стану здоров'я.

Стаття 3. Забезпечення інтересів дитини

Усі дії щодо дитини мають виконуватися в її інтересах.

Стаття 6. Життя та розвиток

Дитина має право на життя. Обов'язком держави є забезпечити розвиток дитини.

Стаття 7. Ім’я та громадянство

З моменту народження дитина має право на ім'я, а також право знати своїх батьків і право спілкуватися з ними.

Стаття 8. Збереження індивідуальності

Діти мають право бути індивідуальними.

Стаття 14. Свобода думки, совісті та релігії

Дитина має право на свободу думки, совісті та релігії.

Стаття 23. Діти із фізичними та розумовими вадами

Діти-інваліди мають право на особливе піклування та освіту, щоб мати змогу вести в суспіль­стві гідне й повноцінне життя.

Стаття 24. Охорона здоров'я

Дитина має право на послуги системи охорони здоров'я й на засоби лікування хвороб та від­новлення здоров'я.

Стаття 27. Рівень життя

Батьки несуть відповідальність за надання дитині належних умов життя, потрібних для її роз­витку.

Стаття 28. Освіта

Держава визнає право дитини на безоплатну початкову освіту, доступність професійного навчання. Освіта повинна бути спрямована на розвиток дитини та її талантів, підготовку до самостійного життя, виховання поваги до прав людини.

Пам'ятайте, що кожна дитина унікальна, особлива, має неповторний характер, свої думки, почуття, здібності!

Орієнтовна правова обізнаність дитини

Знати своє прізвище, ім'я та по батькові, імена своїх рідних, однолітків і дорослих з най­ближчого оточення.

Звертатися до людей, вимовляти їхні імена з повагою (до дорослих - називати на ім'я та по батькові, до ровесників - на повне або лагідне ім'я).

Розуміти неповторність власної особистості, позитивно сприймати свою зовнішність.

За бажанням брати активну участь у святах, розвагах, конкурсах.

Поважати індивідуальні особливості зовнішності, характеру інших людей, виявляти то­лерантне ставлення до людей різних національностей.

Цінувати і дбати про своє здоров'я.

Не вживати шкідливих для здоров'я продуктів.

Прагнути до задоволення своїх природних, культурних, соціальних і матеріальних по­треб. Для цього потрібно вчитися, набувати знань, працювати й розвивати свої здібності.

Поводитися так, щоб своєю поведінкою не порушувати прав іншої людини.

Мати власні інтереси та уподобання, відвідувати гуртки, секції.

Поради дорослим

Любіть і поважайте дитину такою, якою вона є. Забезпечуйте їй особливий захист.

Не порівнюйте дитину з дорослою людиною, у тому числі у правових аспектах.

Виховуйте дитину, піклуйтеся про її здоров'я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, готуйте її до реального життя.

Розвивайте здібності дитини, її творчі нахили та інтереси 

 

Не дозволяйте дітям

Уживати продукти, що можуть зашкодити здоров'ю

Ображати дітей іншої статі, раси, віри, національності

Грати в ігри, що можуть загрожувати здоров'ю та життю дитини


Розповісти у: facebook В контакте Twitter LiveJournal