заклад дошкільної освіти №26
Центр розвитку дитини, м. Суми
Методична робота » Гуртки » Хореографічний гурток

Хореографічний гурток

13.02.2014   Роздрукувати  

Сучасний зміст дошкільної освіти передбачає гармонійний та все­бічний розвиток дитини за умови здійснення педагогічного процесу на засадах гуманізації та демократизації. Зокрема, Базовий компо­нент та чинні програми дошкільної освіти орієнтують педагогів на впровадження у практику цілісного підходу до розвитку, виховання і навчання дитини, який передбачає формування життєздатної, свідо­мої, всебічно розвиненої, творчої особистості. З огляду на це, особли­вого значення набуває питання розвитку в дітей раннього і дошкіль­ного віку креативних здібностей та формування творчого ставлення до життя.

Одним з ефективних та незамінних засобів розвитку дитячої твор­чості є мистецтво з його розмаїтим, неповторним світом, здатним зво­рушувати душу, пробуджувати творчу активність, розвивати психічні пізнавальні процеси, виховувати повагу до культурних надбань тощо. Саме тому серед пріоритетних напрямів освітньої роботи в нашому садочку чільне місце посідає забезпечен­ня достатнього рівня художньо-естетичного та креативного розвитку особистості у процесі специфічних дитячих видів діяльності.

Хореографічна діяльність необхідна дитині дошкільного віку для того, щоб не пропустити сенситивного періоду, коли використання за­датків стає найбільш своєчасним для розвитку спеціальних здібностей та особистості загалом. Вважається, що таким періодом для розвитку у дитини ритмічності, пластичності, загальної танцювальності є вік 4-6 років. У різних дітей потяг до танцювальної активності може виникати дещо раніше чи пізніше, залежно від індивідуальних особливостей.

ДНЗ, створюючи протягом усього дошкільного дитинства сприятливі умови для розкриття дитячої обдарованості у вигляді занять хореографією, посильних виступів має на меті залучити дитину до мистецтва танцю через її власні активні дії, сприяти прояву креативності, допомогти кожному малюкові виявити художній хист, самостійність, розвинути у дітей схильність до творчості та, відповідно, творчі уміння, сформувати у дошкільнят потребу спілкуватися засобами мистецтва танцю.

 

 

 

 

 


Розповісти у: facebook В контакте Twitter LiveJournal