заклад дошкільної освіти №26
Центр розвитку дитини, м. Суми
Методична робота » Гуртки » Англійська мова » Оптимальний час для початку навчання іноземної мови

Оптимальний час для початку навчання іноземної мови

03.02.2014   Роздрукувати  
Вік від народження до 6 років уважається періодом розвитку мовлення. На першому році життя дитина засвоює артикуляцію та інтонаційний малюнок рідної мови. На другому році життя формується словник, мовлення перестає бути ситуативним, дитина з’єднує ізольовані слова в прості фрази, узгоджуючи слова згідно з граматичними нормами. У 2,5-3 роки дитина розмовляє багатослівними фразами, використовує з’єднувальні сполучники та займенники. У цьому віці мовлення стає засобом спілкування й керування поведінки. У віці 3,5-4 років дитина користується мовленням цілеспрямовано та свідомо, вирішуючи свої проблеми. Вона розуміє силу своєї думки і здатна грамотно її висловити. Діти цього віку цікавляться літерами — символічними знаками звуків. Приблизно у віці 5 років дитина без примушування, самостійно вчиться читати: до цього її веде логіка мовленнєвого розвитку.
 
Педагогу, який працює з дошкільниками, слід пам’ятати слова М. Монтессорі: «якщо дитині потрібно робити щось поза рамками відповідного сенситивного періоду, тобто примусово, то результат діяльності буде досягнуто значно пізніше, або ніколи».

Існують різні думки стосовно віку, коли можна починати вивчати іноземну мову.

Оптимальний час початку вивчення зумовлюється середовищем, у якому виховується малюк (сім’я, дошкільний заклад, позашкільний навчальний заклад), певними особливостями його розвитку (зокрема, наявністю чи браком відхилень, затримок або випереджань вікової норми), мовною ситуацією в родині (якою мовою розмовляють рідні, чи володіє хтось із них іноземною), функціонуванням цієї мови в суспільстві (наскільки вона популярна, поширена, вживана) та рядом інших чинників. Ураховуючи це, навчання дитини другої мови можна розпочинати в різні терміни, навіть із народження.

Педагоги повинні враховувати, що залучати дитину до вивчення іноземної мови в групі разом з іншими дітьми можна за умови її нормального загального розвитку й сформованості мовленнєвих умінь, коли вона вже засвоїла норми рідної мови й готова оволодівати іншою. Ось чому питання про вікові терміни початку навчання слід вирішувати щодо кожної дитини індивідуально, обираючи нормативні терміни чи відкладаючи цю справу на майбутнє (або ж розпочинати її раніше). Ця проблема має розв’язуватися лише в інтересах малюка, щоб вивчення нової мови було для нього цікавим процесом відкриттів і пізнання, позитивно впливало на становлення підґрунтя особистішої культури й не зумовлювало фізичної та психічної втоми, не було джерелом негативних емоцій.

Зважаючи на те, що найбільш сприятливим для оволодіння мовою є період із 2 до 5 років (Крутій К. Л.), ряд педагогів вважає можливим починати знайомство з англійською мовою в молодшому дошкільному віці, тобто в 3 роки.


Розповісти у: facebook В контакте Twitter LiveJournal