ЛАСКАВУШКА

заклад дошкільної освіти №26
Центр розвитку дитини, м. Суми
Методична робота » Для вас, батьки » Чого вчиться дитина в сім'ї?

Чого вчиться дитина в сім'ї?

10.06.2021   Роздрукувати  

Чого вчиться дитина в сім’ї?

Ви можете довго читати ди­тині лекції про правила пове­дінки, навчати її бути доброю, ввічливо спілкуватися з людь­ми, пробачати і любити. Але на­справді більшість знань у цій сфері діти отримують, спостері­гаючи за діями і вчинками сво­їх батьків. Тому закономірно, що ваші діти стають вашим дзер­кальним відображенням. І саме батьківські вчинки, а не слова мо­делюють особистість дитини! Тож звертаємо вашу увагу на 10 осно­воположних понять, розуміти які дитина вчиться в сім’ї.

 Щасливий шлюб. Модель сім! дитина переймає зі своєї роди­ни. Що щасливіший ваш шлюб, то більше шансів на сімейне щастя в майбутньому у вашої дитини

 Повага. Непросто навчити ди­тину поважати. Вона сама має побачити й відчути таке став­лення. Найкращий спосіб про­демонструвати дитині пова­гу в сім'ї — це виявляти її одне до одного.

 Обов'язки. Дитина має знати, що кожен член сім'ї повинен виконувати певні обов'язки. Оскільки вона ще маленька і її обов'язки — це вчасно їсти і ля­гати спати, на власному при­кладі покажіть дошкільнику, що таке справжні обов'язки і як їх слід виконувати. Саме від вас дитина дізнається, що є обов'язками жінки і чоловіка, матері й батька. Відтак у її сві­домості починають вибудову­ватися правильні моделі пове­дінки в сім'ї.

 Рівноправ'я і компроміси. У дитячі роки дитина ледь ро­зуміє значення цих понять, адже батьки завжди діють за принципом «усе найкраще — дітям». Оскільки в особі мами й тата дошкільник бачить ма­леньку соціальну групу та спо­стерігає за стосунками в ній, він буде копіювати їхні моделі по­ведінки і застосовувати їх у сво­єму середовищі — на дитячому майданчику, у дитячому садку.

 Радість сімейного буття. Лише зі щасливими і люблячи­ми батьками, дитина теж змо­же стати щасливою і зрозумі­ти, що сім’я — це найбільша цінність людини.

 Конфлікт. У жодному разі не можна влаштовувати скан­дал на очах у дитини. Демон­струйте їй, як мирно й ро­зумно уникати конфліктних ситуацій і розв'язувати їх.

 Безумовна любов. Лише по­стійно перебуваючи в атмос­фері щирої і безумовної любо­ві, дитина зможе зрозуміти, що це таке. Не пізнавши своєчасно цього почуття, вона навряд чи зможе його відчути і проявити в дорослому житті.

 Вибачення. Просіть вибачен­ня одне в одного у присутнос­ті дитини, нехай вона бачить і чує це. Усі мають право на помилки. Нічого страшного, якщо хтось оступився, розлю­тився або забув щось зробити, гірше, якщо він не вибачився за це перед близькими людьми.

 Почуття. Багатьом людям складно виражати свої почут­тя, вони соромляться і при­ховують їх. Але як можна со­ромитися самого себе і бути нещирим? Такі проблеми ро­дом із дитинства. Тож не со­ромтеся говорити, наприклад, своєму чоловікові, як ви його кохаєте, цінуєте тощо.

 Щедрість. Покажіть дитині, що з близькою людиною потрібно ділитися всім — від крихти хлі­ба до почуттів та емоцій.


Розповісти у: facebook В контакте Twitter LiveJournal