Дошкільна освіта є обов'язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні.

Дошкільна освіта - цілісний процес, спрямований на:

Базовими етапами фізичного, психічного та соціального становлення особистості дитини є вік ранній та передшкільний вік.

Вікова періодизація: